Mer laks oppdrettes

Nærings- og fiskeridepartementet har avsluttet auksjonen av den resterende tillatelseskapasiteten til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, som ikke ble solgt på auksjon i 2022.

Det var ikke åpnet for ekstra tildelinger i Nordre-Nordland og Sør-Troms.

Ingen av oppdretterne i Vesterålen har fått øket kapasitet, ettersom de er utenfor aktuelle områder.

Det ble solgt 8.243 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), fordelt over fem produksjonsområder.

Størstedelen her gikk til vårt nordligste fylke, med 5.172 tonn til Vest-Finnmark og 1.971 tonn til Øst-Finnmark.

Det samlede vederlaget for auksjonen ble 1,5 milliarder kroner.

Dette innebærer at all vekst som ble tilbudt i 2022 nå er solgt.

– Auksjonen viser at det fremdeles er attraktivt å investere i havbruk.

En betydelig andel av disse inntektene vil fordeles tilbake til kystkommuner- og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Regjeringen vil ha vekst i havbruksnæringen innenfor kontrollerte og bærekraftige rammer. Det har vært stor interesse for restauksjonen og konkurransen om tillatelseskapasiteten har vært høy, sier Skjæran.

Kommunal sektors andel av midlene vil bli utbetalt i løpet av 2023.