Tar over styringen

Ikke uventet ble Grete Ellingsen valgt til ordfører i Sortland, da nyvalgte lokale politikere i dag var samlet for første gang etter høstens kommunevalg. Maroun Abou Zeid er ny varaordfører.

Grete Ellingsen (47) flankert av Maroun Abou Zeid og Rita Johnsen.

Etter et meget godt valg i høst for Sortland Høyre, lå alt til rette for at deres fremste kandidat skulle bli ny ordfører.

Dette ble da også resultatet i dagens møte i kommunestyret.

Hun fikk støtte fra 19 av de 27 folkevalgte. Stemmene kom fra 12 Høyre, 2 FrP, 2 SP, 1 MDG, 1 V og 1 V.

AP og SV fremmet forslag om Tove Mette Bjørkmo som ordfører, men fikk bare egne stemmer (4 AP og 2 SV).

Partiet Rødt valgte å stemme blankt med sine 2 representanter, da man stilte seg kritisk til avtalen mellom Høyre og FrP.

Rødt ville ikke stemme for Bjørkmo heller, på bakgrunn av erfaringer fra forrige periode, sa Christoffer Ellingsen.

Grete Ellingsen er Sortlands nye ordfører (arkivfoto VNY).

Det nye formannskapet består av 9 personer, hvorav 5 fra Høyre med Grete Ellingsen, Beate Bø Nilsen, Einar Mårstad, Roar Wessel Olsen og Silvia Ovik Marhaug.

I tillegg kommer Maroun Abou Zeid fra FrP og Rune Kvannli fra SP, som også er en del av en avtale med Høyre.

Tidligere varaordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) og Sigrid Randers-Pehrson (SV) utgjør «opposisjonen».

Kommunestyret har 27 medlemmer, der Høyre og Fremskrittspartiet har flertall med 14 representanter.

Sortlands nyvalgte ordfører har også tidligere vært i samme rolle i tidsrommet fra 2011 til 2015.

Ellingsen var statssekretær i Kommunaldepartementet i perioden 2015-2017.

Hun har juridisk utdanning og har jobbet som advokat- og dommerfullmektig.

Grete Ellingsen er 47 år, har flere barn og er gift med Geir Abel Ellingsen.

Hun og Maroun Abou Zeid avløser den rødgrønne alliansen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Karl Erling Nordlund (SP) og Tove Mette Bjørkmo (AP) har vekselvis vært ordfører og varaordfører i to 4-års perioder.

Den nye varaordføreren er 31 kommer opprinnelig fra Libanon, men har bodd i Norge og Sortland siden 2016.

Maroun Abou Zeid er gift og har flere barn, og jobber til daglig som tømrer i et lokalt entreprenørfirma.