Enig om åpen dør

Politikerne i Sortland er enige om å ta imot flyktninger fra Ukraina, i første omgang med opptil 70 personer. Enormt engasjement fra frivillige gjør oppgaven lettere å løse.

Sortlands lokalpolitikere er enige om Ukraina-flytninger.

Fra Ukraina er det nå flyktet 2,5-3 millioner personer, som har søkt tilflukt i første omgang i nabolandene, og i hovedsak Polen.

Det ventes opptil 100.000 flyktninger fra Ukraina til Norge i løpet av kort tid. Kommuner over hele landet står klare til å ta imot disse.

Lødingen sier de kan ta imot 100 personer. Øksnes kan gjerne ta imot 50.

De første ukrainerne er kommet til Sortland allerede og nå er kommunen startet med å tilrettelegge organisert mottak.

Ved Sortland lensmannskontor er det også mulig for flyktninger å registrere seg direkte inn i det offentlige systemet.

Politikerne i Sortland bevilget 1 million kroner onsdag, som skal dekke kostnader for en ny organisasjon som skal opprettes raskt.

Heidi Høwe er allerede tilsatt som prosjektleder, da hun raskt kunne frigjøres fra en annen kommunal stilling.

Kommunen må tilrettelegge på mange plan for å ta imot flyktninger på en god måte.

4 av 10 flyktninger fra Ukraina ventes å være barn, og dermed kan det bli 20-30 nye skoleelever i kommunen om kort tid.

Hasiba Alsayed, Renate Berg, Royer Solheim, Ingrid Nygård og Marit Sandvær Seim i integreringstjensten i Sortland (foto: Sortland kommune).

Integreringstjenesten i Sortland sier det trenges flere boliger til leie, og kontakt med personer som kan bistå i praktiske oppgaver.

Bolig bør ligge i nærheten av Sortland by, da flyktningene ikke har bil og kollektivtransport jo er heller mangelfull.

Gjennom integreringstjenesten kan man tilby kommunale tjenester som helserelatert oppfølging.

Dessuten tilbud til barnehage, barne- og ungdomsskole, samt introduksjonsprogram for voksne.

Det kan også innvilges etablering i møblert bolig, og nødvendige stønader til livsopphold frem til bosatte er økonomisk selvforsørget.

Alle kommunene i Vesterålen står altså klare til å hjelpe de som enten er kommet via private kontakter eller via offentlige kanaler.

Nordland regner med å få 2.000 nye innbyggere i løpet av kort tid.

Vesterålen og Lødingen kan kanskje få 250-300 nye innbyggere, dersom det blir behov for så mange plasser.

– Jeg vil understeke at det er viktig at de som kommer til Norge registrerer seg, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Dette har to sider. For det første at norske myndighetene har behov for kontroll med hvem som er i landet.

For det andre, at personene må registrere seg for å få et midlertidig personnummer, et såkalt D-nummer, for å få tilgang på tjenester, sier justisministeren.

Dette kan altså nå gjøres ved Sortland lensmannskontor, som ett av flere desentraliserte steder.