Georg Ellingsen død

En av Sortland mest sentrale personer i lokalt næringsliv, Georg Andreas Ellingsen, døde 15. mars 2022.

Ellingsen døde på Gran Canaria, etter at han fikk et illebefinnende, melder Bladet Vesterålen.

Georg Ellingsen ble 83 år gammel og etterlater seg kone og sønnene Arne, Olav og Geir Abel.

Familieselskapet Georg A. Ellingsen AS drives videre av sønnene.

Dette er et sentralt eiendomsselskap på Sortland, der blant annet kjøpesenteret Skibsgården inngår.

Familien eier også store tomtearealer omkring Sortland by.

Georg Andreas Ellingsen var 6. ledd i slekta som startet med Abel Ellingsen i 1753.

Abel flyttet fra Saltdal og giftet seg med enken Karen Schøller Rosenvinge Dishington, som da eide Sortland gård.

Familien bygget opp en rekke bedrifter lokalt og vokste sammen med stedet Sortland.

Georg A. Ellingsen var spesielt historisk interessert og bevarte blant annet Kvitbrygga og Rødbrygga som nå står i sentrum.