Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

En million i gave

Sortland-mannen Harald Fossem døde for en tid siden og hadde testamentert gården til Frelsesarmeen. Nå er eiendommen solgt for vel 1,1 million kroner, som Frelsesarmeen får inn på konto.

Kommunikasjonsleder Geir Smith-Solevåg er glad for milliongaven, på vegne av Frelsesarmeen. Eiendommen ligger til venstre for campingvognene.

-Vi er både ydmyke og takknemlige til hver eneste en, for tilliten vi blir vist gjennom arv, sier Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen i en kommentar til Vesterålnytt. -I fjor fikk vi 91 testamentariske gaver til en samlet verdi på 105 millioner og disse midlene gjør det mulig å hjelpe svært mange mennesker, sier han.

En av testamentgavene kommer altså fra Sortland. Harald Fossem hadde etter det Vesterålnytt erfarer ingen barn selv, og dermed heller ingen direkte arvinger. Han var likevel en del av Fossem-familien på Sortland, som mange kjenner til.

Eiendommen etter Harald Fossem ligger like nord for Sortlandbrua, med tilhørende mark, som et tradisjonelt småbruk. Totalt er det 160 dekar, hvor 110 er dyrket mark. Ifølge Byplan Sortland er 13 dekar, mellom veien og sjøen, avsatt til forretningsareal. Dette ligger rett ved campingvogn-forhandleren.

På denne bakgrunn har et lokalt firma, Storneset Eiendom AS, kjøpt både huset og grunnen av Frelsesarmeen for 1,13 million kroner. Bak firmaet står Roy Helge Olsen, som også driver Sortland Bil AS. Han sier i brev til kommunen at han foreløpig ikke har noen konkrete planer for eiendommen.

Storneset Eiendom AS søker nå om konsesjon for å fullført kjøpet. Det er ingen naboer som driver gårdsbruk, så det er heller ingen som dermed kan kreve jorda overtatt til eget bruk. Mye av den dyrkbare jorda blir uansett ivaretatt som slottemark på leiebasis.

Konsesjonen skal behandles politisk i Sortland, men alt tyder på at søkeren får innvilget dette. Normalt er det bare personer som kan få konsesjon for å overta jordbruksareal, men de senere år har man åpnet også for aksjeselskap. Blant annet er hovedgården i Sortland by nå overført til et AS.

Pengene som nå overføres til Frelsesarmeen vil kunne gå til en rekke ulike tiltak, uten at det er spesifisert akkurat hva som forventes av denne gaven.

-Dersom midlene ikke er øremerket noe, så brukes pengene  der det er størst behov innen Frelsesarmeen, forteller Geir Smith-Solevåg. -Frelsesarmeen er engasjert over hele landet med inkludering i ulike fellesskap, arbeid blant innsatte, samt barn, ungdom og vanskeligstilte. Familier i krise, hjemløse og en rekke andre oppgaver er deler av vårt engasjement, forteller Smith-Solevåg.