Dronelinja er i gang

Mandag ble det skapt luftfartshistorie innen ubemannet luftfart, da 12 elever startet på den nye linja for droner ved Andøy videregående skole. Her skal man lære å fly droner sikkert.

Tord Buck-Jensen er en av 12 elever som startet på drone-linja ved Andøy VGS (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

Mandag 22. august 2022 vil stå som en merkedag for ei næring i enorm vekst.

Da startet 12 spente elever på «vg2-drone» opp på Andøya, som er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Andøya Space.

Vg2-drone er det første offentlige dronefaget i Norge på videregående skole nivå, og er av helt naturlige årsaker lagt til Andøy videregående skole.

– På Andøya har det i mange år vært droneaktivitet, knyttet til Andøya Space. Droner er blitt et supernyttig verktøy i mange bransjer.

Da er det helt naturlig at vi i Nordland leder an og tar dette faget inn i videregående opplæring, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Det har vært – og er – en betydelig vekst innen bruk av droner i Norge, Europa og i hele verden.

Markedet og næringen har vist et stort behov for dyktige og selvstendige fagarbeidere med operasjonell og teknisk kompetanse.

– Ubemannet luftfart blir mer og mer lik bemannet luftfart. Nå er dette regulert gjennom et felles europeisk regelverk.

Dette danner også grunnlag for at vi med vår kompetanse kan samarbeide med den videregående skolen, og tilby både teoretisk og praktisk utdanning, forteller daglig leder ved Andøy Space Education, Arne Hjalmar Hansen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll prøveflyr drone (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

Elevene kommer fra hele landet, og kommer til å ha et meget spennende skoleår foran seg før de skal ut i 2 år læretid.

Opplæringen på vg2-drone, bygger blant annet på arbeidslivets krav til systematisk sikkerhetsarbeid – før, under og etter operasjoner.

– Elevene vil oppleve en stor grad av mestring og utvikling, både individuelt og sammen med andre. Samtidig vil de bli vist stor grad av tillit og ansvar.

Året vil legge grunnlaget for en spennende lærlingetid og fremtidig yrke som vil være i rask utvikling i mange år, underbygger Hansen.

Rektor ved Andøy videregående skole, Frode Stave er både stolt og glad for å kunne lokke med en svært spennende utdanning som trekker elever fra hele landet.

– Andøya vil være et naturlig knutepunkt for å utvikle denne kompetansen.

Og jeg mener oppriktig at elevene som har søkt seg hit vil få en unik utdanning, samtidig som de får lære å kjenne et miljø og en natur som du ikke finner maken til noe sted i Norge.

Gratulere til alle som har fått plass på denne populære utdanningen, avslutter rektor Frode Stave.

Artikkelen her er bygget på pressemelding fra Nordland fylkeskommune.