Coop vil utvide

Dagligvaren på Strand vil nå bli større. Coop ønsker seg 400 kvadrat utvidet gulvflate, med et tilbygg som kommer der fronten og inngangen er i dag. Litt mindre parkering og litt større butikk.

Skissen her viser situasjonsplanen, der nybygget er farget oransje. Innfelt fasaden mot sør, slik den blir i fremtiden (skisse: Norconsult).

Det er Sortland Entreprenør AS som nå har sendt nabovarsel for å kunne starte utbygging av Coop-butikken på Strand. Byggherre er IHA invest AS og planene er laget av Norconsult as.

-Vi mener at utbyggingen er i henhold til dagens reguleringsplan. Med hensyn til naboer så har vi planlagt å flytte utekondensatoren til tak på planlagt nytt teknisk rom. Kondensatoren kommer da lavere i terrenget og vil også lage mindre støy, sier Runar Knudsen i IHA invest AS.

Bygget og eiendommen eies altså av IHA invest AS i Bodø, som forøvrig også eier bygget til Rema Nord og Skeidar på Sortland. Det er Inge Henning Andersen som står bak dette firmaet.

Når utvidelsen er ferdig blir butikken på cirka 1.500 kvadratmeter totalt, opplyste Lars Arve Jacobsen, direktør i Coop Nordland, til Bladet Vesterålen tidligere i år.

Coop håper at omsetningen da vil legge seg omkring 40 millioner kroner, ettersom det bor mange på Strand og stadig flere ser ut til å bruke den lokale dagligvarebutikken.

Dokumentene som nå er sendt over til naboer og Sortland kommune sier ikke noe konkret om oppstart. Om alt går «på skinner» fremover vil byggearbeidene kunne starte ved årsskiftet og butikken kanskje kunne være klar til reåpning i løpet av sommeren.