Calanus vil på børs

Til tross for at fabrikken ved Sortland ennå ikke er tatt i bruk, planlegger Calanus AS å ta raudåta med seg på Oslo børs. Ny direktør er på plass, som et ledd i børsplanene.

Styret i Calanus AS har ansatt Siv-Katrin Ramskjell som ny administrerende direktør i selskapet (foto: Calanus).

Fortsatt er det heftig disputt mellom Sortland kommune og advokatene til Calanus AS, angående fabrikken i Leirbogen. Kommunen har stanset testkjøring av fabrikken, i påvente av kontroll på fundamenteringen av bygget.

Fabrikken har kostet omkring 170 millioner kroner mangler fortsatt brukstillatelse og ferdigattest. Byggmester Harald Langemyhr var entreprenør via Total Bygg og Anlegg AS.

Sortland kommune mener fundamenteringen er usikker og vil derfor ikke gi klarsignal for å ta fabrikken i bruk, før dette er avklart og eventuelt utbedret.

Imens jobber ledelse i Tromsø med store planer for Calanus AS. Man sikter seg inn mot en mulig notering av selskapets aksjer på Euronext Growth, som er en del av Oslo børs.

Euronext Growth fikk i fjor 49 nye selskap på børs og blant disse var Andfjord Salmon. En slik børsnotering gir selskapet mulighet til å hente inn kapital raskt fra mange investorer.

Sittende direktør Gunnar Rørstad i Calanus AS vil lede selskapet gjennom dette arbeidet, og overlater direktørstolen til Siv-Katrin Ramskjell fra 1. juni.

Ramskjell vil allerede nå starte arbeidet med å styrke selskapets organisasjon med sikte på langsiktig vekst, herunder ansette flere medarbeidere i viktige stillinger innenfor salg og markedsføring.

Største aksjonær (ca 16%) i Calanus AS nå er Klotind AS på Myre, med Mikal Steffensen i spissen. Gunnar Rørstad har ca 15% av aksjene, og det har også Kurt Tande fra Stokmarknes.

Det skutt inn 100 millioner i egenkapital hos Calanus AS, og ved en børsnotering vil man kunne realisere noe av disse verdiene eller hente inn nye millioner.

Calanus AS er fortsatt i oppstartfasen og har altså ikke fått i gang fabrikken ved Sortland ennå. Helsekostpillene av raudåte går imidlertid svært så godt allerede.

Calanus Helse AS har kontor på Sortland og solgte i 2019 helsekost for 42 millioner. Da ble det også 2,4 i utbytte til morselskapet.

Siv-Katrin Ramskjell har siden høsten 2020 vært ansatt som kommersiell direktør i Calanus AS. Hun har før vært direktør i Sana Pharma AS, NutraQ AS og Bringwell Norge AS.

Hun har bred erfaring med merkevarebygging i Norden og har vært ansvarlig for salg og forretningsutvikling av flere store internasjonale merkevarer.

Dermed er det en sterk ledergruppe som nå skal ta Calanus AS videre, både opp i produksjon med ny fabrikk og inn på Oslo børs.

Da haster det også for alle parter å komme til enighet med Sortland kommune om fabrikken. Calanus har nylig lansert et forslag til å forsterke fundamentene, uten å gjøre mer undersøkelser.

Byggmester Langemyhr fra Tønsberg mener han gjorde alt riktig, men det er både NESO og kommunen tvilende til.

Advokatene til Calanus AS har også sendt et utall brev til Sortland kommune, og til fylkesmannen, der de påpeker feil i saksbehandling og lovforståelse.