Bygg ny demning

Sortland Høyre mener det snarest bør bygges ny demning ved Storvannet, for å sikre nok drikkevann til innbyggerne i byen. Dessuten ser et nedtappet vann ikke pent ut for tiden.

Storvannet er kraftig nedtappet og Beate Bø Nilsen vil ha ny demning snarest (foto: Sortland kommune/NFK).

Storvannet er hovedkilde for vann til store deler av Sortlands innbyggere og næringsliv.

Kommunestyret vedtok i 2015 at demningen skulle utbedres og at drikkekilden ved Storvannet skulle settes i stand i løpet av 2018. Det skjedde ikke.

Det ble deretter bygget rørledninger under Sortlandssundet som skulle sørge for at Maurnes/Hinnøya, og spesielt næringslivet der, skulle forsynes med vann fra Storvannet.

– Vi står igjen med et nedtappet vann ved Storvannet, en ødelagt demning, og nye rør med stor kapasitet over sundet, sier Beate Bø Nilsen i Sortland Høyre.

Hvorfor bør Storvannet fylles og ny demning bygges?

– Svaret er sikkerhet. Sikkerhet for vannforsyning til alle kommunenes innbyggere, til vannkrevende industri og vann til brann, sier Bø Nilsen.

En kommune kan bruke sin makt og myndighet til mangt, blant annet å gjøre inngrep i naturen for å sikre innbyggerne nødvendige ting, i dette tilfellet trygt vann.

Men det ser ikke pent ut, verken estetisk eller samfunnsmessig.

Området ligger nå delvis brakk med ødelagte gjerder og synlige ledninger. Det er en stadig lite hyggelig påminnelse om forvaltningen av vannet for de som passerer der.

Kommunen forvalter også innbyggernes tillit til at de gjør gode valg for oss som bor her.

Det berører mange at kommunen lar et så viktig område i Sortland fremstå slik som nå. Det er heller ikke Sortlands natur eller samfunn verdig.

Sortland Høyre vil på denne bakgrunn fremme et forslag i kommunestyre.

– I henhold til gjeldene hovedplan for vann oppgraderes dam ved Storvannet.

Arbeidet igangsettes så raskt som mulig og kostnadene for dette innarbeides i budsjettregulering, eller budsjett og økonomiplan, lyder forslaget.

Saken blir trolig tatt opp i møtet 8. september.

Denne artikkelen er bygget på pressemelding fra Sortland Høyre.