Norske droppet hotell

Norske overnattinger falt kraftig i juli sammenlikna med samme måned i fjor.

Likevel økte antall overnattinger totalt noe – til 6,7 millionar – som følge av en kraftig økning i utenlandske gjester.

Disse tallene kommer fra overnattingsstatistikken til SSB.

Det var i juli 4,5 millioner norske overnattinger, som er et fall på heile 26 prosent i forhold til juli i fjor.

Tall fra reiseundersøkinga viser at tallet på nordmenns reiser til utlandet i 2. kvartal i år er tilbake på samme nivå som før pandemien.

– Det var ingen gjentaking av de siste to års svært høye tall på norske overnattinger, men nivået på norske overnattinger er framdeles hyere enn før pandemien.

Etter at reiserestriksjonene ble tatt bort ser det ut som om nordmenn igjen nytta høve til å reise utenlands, seier førstekonsulent Boyd Oyier i SSB.

Etter to år med reiserestriksjoner og markant færre utenlandske gjester vendte især tyske, nederlandske og svenske gjester tilbake til Norge.

Gjester frå disse landa bidrog til om lag halvparten av de 2,2 millionar utanlandske overnattingene i juli i år.

Korrigert for sesongvariasjon fall talet på overnattingar på hotell, campingplassar og vandrarheimar med 1,1 prosent frå førre månad.

Dei norske overnattingane fall med 3,9 prosent, medan det var ein sesongjustert oppgang på 0,9 prosent for utanlandske overnattingar.

Sesongjusterte norske overnattingar er no på same nivå som før pandemien, medan sesongjusterte utanlandske overnattingar framleis ikkje er på same nivå.