Alle fløy i juli

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 76 prosent i juli 2022 sammenlignet med juli 2021.

Sammenlignet med juli 2020 økte passasjertallet med 127 prosent.

Antall passasjerer var 15 prosent lavere sammenlignet med juli 2019.

Samlet sett var det 2 millioner flere passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner i juli 2022, sammenlignet med juli 2021.

Det viser tall fra statistikken Lufttransport som SSB har utarbeidet.

I likhet med juni var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger.

Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 2,4 millioner i juli 2022, en økning på 359 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Samtidig var det 2,2 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 5 prosent.