Vant første runde

Sortland kommune vant første runde i retten om eierskapet til aksjene i Vesterålskraft. Taperen i retten var Lofotkraft, som nå må dekke advokatutgifter på 1,3 millioner kroner.

Ordfører Karl Erling Nordlund og Sortland kommune fikk medhold i retten (fotocollage VNY).

Lofotkraft tok Sortland kommune til retten for å sikre seg kontroll med 188 aksjer i Vesterålskraft, som kommunen overførte til et datterselskap.

Vesterålen Energi AS (heleid av kommunen) vil eie disse aksjene også i fremtiden, dersom den ferske dommen i Midtre Hålogaland tingrett blir stående.

Det er nettavisen VOL som skriver om dommen, før den er lagt ut offentlig i nettportalen til domstolen.

Det springende punkt som retten nå har tatt stilling til, er om aksjeloven beskytter «nærstående» som datterselskap, i aksjetvister.

Dommer Robert Haukeland har nå sagt sin mening om dette, og støtter Sortlands syn.

Dersom denne dommen blir stående, vil Sortland kommune dermed fortsatt har flertall av aksjene i Vesterålskraft AS.

Nærmere bestemt 538 aksjer av de 1.000 som utgjør eierskapet til kraftselskapet i Bø, Øksnes og Sortland.

Direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft sier i en kommentar til VOL at man ennå ikke har fått studert dommen.

Det er dermed for tidlig å avgjøre om saken blir anket til behandling i Hålogaland lagmannsrett.

Utfallet av saken i tingretten viser i alle fall at Lofotkraft ikke har en «vanntett sak», dersom man anker.

Kraftselskapet BKK fra Bergen stevnet i 2019 Sogn og Fjordane fylkeskommune for retten.

Også her var det forkjøpsrett til aksjer som var tema, der BKK ville sikre seg en stor aksjepost i Sogn og Fjordane Energi AS.

Saken gikk først i tingretten og så i Gulating lagmannsrett. BKK tapte søksmålet fullstendig.

Overføring og salg av aksjer mellom «nærstående» har et eget avsnitt i aksjeloven § 4-21.

BKK fikk ikke aksjene man var ute etter og måtte dessuten dekke advokatutgiftene for fylket.

Det samme er altså nå i ferd med å skje i tvisten mellom Lofotkraft og Sortland kommune.