Satt opp på to dager

Første blokk i «Steinbruddet Panorama» er nå godt synlig i øvre del av Sortland by. På et par dager ble elementene heist på plass, etter at de ankom med båt torsdag morgen.

Steinbruddet Panorama kalles prosjektet, der første blokk er på plass nå.

Boligmarkedet i Sortland er ganske anstrengt i byen, der det er stor rift om boliger i alle kategorier. Kanskje spesielt leiligheter.

Trenden har lenge vært blokker langs sjøkanten, men her er det nådd et visst metningspunkt for øyeblikket.

Da åpner det seg nye muligheter litt oppe i høyden, der man både har utsikt over byen og sjøen.

Første blokk i Steinbruddet inneholder 14 leiligheter. Av dette er 11 allerede solgt, mens 3 gjenstår.

Etter at opparbeiding og utsprenging av tomta har pågått i et års tid, er nå første blokk kommet på plass.

Ovik AS losset elementene og fraktet dem opp til byggeplassen (foto: Sortland Havn KF).

Torsdag kom et lasteskip til Sortland havn med hele blokka ombord, fordelt på elementer som ble heist på land.

Ovik AS hadde kranbiler og transport som gjorde jobben, både på kaia og oppe i Steinbruddet.

Nylig var det litt uklarhet omkring byggeprosjektet, da kontrollører fra Sortland kommune mente blokka kanskje var plassert feil.

Ved kontrollmåling viste det seg at plasseringen var helt riktig, faktisk bare 20 centimeter avvik den ene retningen.

Nå er i alle fall bygget kommet på plass med elementene som straks skal få ytterkledning og ferdig innredning.

Utbyggeren er Steinbruddet Invest AS, som har lokale eiere med base i Sortland by.

Utsikten fra leilighetene skal bli et panorama, retning øst mot Strandheia.

Til sammen skal det være 5 blokker i prosjektet «Steinbruddet Panorama», men de neste 4 blir trolig litt forsinket.

Årsaken er uklarheter med vann og avløp, som ikke er dimensjonert med nok kapasitet øverst i Kirkåsen.

Første byggetrinn ligger lengst mot nord og består av 14 enheter fra 73 til 139 kvardratmeter bruksareal.

Prisen på leilighetene her ligger i ulike nivå mellom 3 og 7,5 millioner kroner.

Leilighetene er konstruert slik at de fyller Husbankens krav og kan finansieres med Husbankens gunstige vilkår.

Byggene i «steinbruddet» må sies å være på trygg grunn. Her er fast fjell så det holder, pluss betong og stål i fundamenter og bæresystem.

Bygget er ellers oppført med prefabrikkerte moduler, hvor alt arbeid foregår innvendig i tørre omgivelser under streng kvalitetskontroll ved fabrikken Kudomaja i Estland.

Også blokken på Frydenlund ved P-huset, som ble satt opp for tre år siden, kom fra samme fabrikk.