Mange er uføre

Ved utgangen av juni 2022 var det 20.376 mottakere av uføretrygd i Nordland. Dette utgjør 13,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

Med 13,8 prosent mottakere av uføretrygd har Nordland tredje høyest andel uføretrygdete av alle fylkene.

Høyest andel uføretrygdete er det i Agder, med 14,3 prosent.

I landet er det ved utgangen av juni 362 766 mottakere av uføretrygd, som utgjør en andel på 10,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

Det er store forskjeller i andelen uføretrygdede i Nordlands-kommunene.

Høyest andel uføre i prosent av befolkningen er det i Dønna kommune med 18,6 prosent, mens Bodø kommune har lavest andel av befolkningen med 9,8 prosent.

Mange uføretrygdete kan jobbe noe, og det er enkelt å kombinere arbeid og uføretrygd.

Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i Nordland, og for virksomheter er det en god mulighet til å gjøre inkluderende rekruttering blant personer som lenge har strevd med å få innpass i arbeidslivet.

– Det lønner seg for uføretrygdete å jobbe, ettersom uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene.

Og for mange arbeidsgivere i Nordland vil det å inkludere en uføretrygdet i jobb kunne være løsningen i et stramt arbeidsmarked, sier direktør for NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Dagens arbeidsmarked gir tidenes mulighet for å inkludere enda flere uføre i jobb.

Gjennom et godt samarbeid kan vi gi flere muligheten til å returnere til arbeidslivet, samtidig som arbeidsgiver får dekket sitt behov for arbeidskraft. Vi i NAV har virkemidler for å støtte både arbeidssøker og arbeidsgiver.