Ønsker mer havvind

Fylkesrådet i Nordland ber NVE vurdere havvind-produksjon på Helgeland Ytre.

– Området ble konsekvensutredet allerede i 2012, og vi har fått ytterligere kunnskap så sent som i 2020.

Å åpne dette feltet må prioriteres, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll.

Med den enorme industriaktiviteten som seiler opp i nord, er behovet for økt energiproduksjon stort.

Fylkesrådsleder Norvoll mener at få prosjekter er så klar for utbygging som nettopp havvind på ytre Helgeland.

-Dette er fornybar energi som passer som hånd i hanske til de grønne industrisatsingene som skjer på Helgeland.

Området er ikke et gyteområde, og lar seg godt tilpasse den fiskeriaktiviteten som skjer i området argumenterer Norvoll.

NVE har fått i oppdrag å vurdere om noen av områdene som ble konsekvensutredet i 2012 skal konsekvensutredes på nytt.

Norvoll er tydelig på at tiden er kommet for å satse i nord, da den historisk grønne industrisatsingen gjør at det om ikke mange år vil være et betydelig kraftunderskudd i nord.

-Havvindsatsingen skyter nå fart. Regjeringen har varslet å øke norsk kraftproduksjon med 50 prosent innen 2040. Alt ligger til rette for å satse på Helgeland Ytre.

Vi ser jo i Sør-Norge hva som skjer hvis det ikke er tilstrekkelig kraftproduksjon, argumenterer Norvoll.