Bildekk er det beste

Kunstgresset i Blåbyhallen skal skiftes ut og det vil fortsatt bli oppmalte bildekk som blir fylt inn som granulat i gresset. Dette er i dag det billigste og beste, og ikke så ille miljømessig heller.

Alle som har vært på gressmatta i Blåbyhallen har fått kjennskap til millioner av små gummikuler i gresset, som er oppmalte bildekk. Slik blir det fortsatt (arkivfoto).

Kunstgresset i Blåbyhallen trenger utskifting, noe som er påpekt blant annet i en rapport fra Norges fotballforbund i 2016. Senere er behovet blitt mer prekært og kravet har øket i styrke fra lokale brukere. Man mener gresset er så slitt at det kan utgjøre en fare for skader under trening og kamp.

I september slo Sparebank-1 Nord-Norge til med en gave på 1 million for å betale deler av dette. Skifte av kunstgress vil trolig koste omkring 3 millioner og nå er det politikerne i Sortland som må avgjøre om man tar resten av regninga over kommunekassen.

Kommende uke blir saken behandlet i formannskap og kommunestyre. Allerede har både Høyre og AP gitt klar melding om at man vil bruke penger på dette og skal dekke dette inn ved å ta litt av tilskuddet som er kommet fra «Havbruksfondet».

Det er selskapet Sortland Idretts- og Fritidspark As (SIF) som drifter hallen på vegne av kommunen, men slike investeringer som dette kan ikke selskapet ta over eget budsjett. Her må man ha tilskudd og overføringer fra andre, for å kunne gjennomføre dette.

Da saken oppe til politisk behandling sist ble det bedt om en utredning og råd angående valg av type kunstgress. Flere har irritert seg over de små gummikulene som er fylt inn i gresset og som gjerne blir med hjem i fotballskoene.

Debatten om mikroplast i naturen har også spilt inn, der man mener at disse gummikulene havner i avløpet både hos hallen og hjemme via vaskemaskinene. Det har derfor blitt sett på alternative løsninger.

Nå er konklusjonen klar og det er at man fortsatt vil bruke oppmalte bildekk. Gummigranulat (oppmalte bildekk) er den klart mest brukte typen på norske kunstgressbaner, og man regner med
at om lag 90% av norske kunstgressbaner bruker slikt SBR-innfyll. Dette gir gode spilleegenskaper og kombinasjonen av økonomi og egenskaper gjør at dette er gunstigste løsning.

Sparebank-1 har altså bevilget en million og dermed må Sortland kommune ut med minst 1,9 millioner til for å betale utskiftingen. Kanskje vil man få 20% av kostnadene dekket over spillemilder fra Norsk tipping, og da blir det 600.000 kroner derfra. Dette er ennå ikke helt avklart, så kommunen må uansett ta regninga i første runde.

Vedtaket om å skifte kunstgresset blir gjort på torsdag i neste uke og da kan SIF gå ut å be om anbud fra leverandørene. Om alt klaffer, kan man kanskje ha nytt gress på plass allerede før jul. Det gamle gresset blir neppe gitt bort, da det er så slitt at man mener dette ikke er egnet for gjenbruk på andre baner.

For å holde kontroll på gummi-granulatet for fremtiden, anbefales det at å definere soner med rister som fanger opp granulat fra klær og sko ved inn og utganger, samt at det innarbeides rutiner knyttet til treningene for å holde granulaten på banen og dermed innendørs.