Ber om plass til 500 flere

Vesterålens fem kommuner blir nå bedt om å ta imot mer enn 600 flyktninger neste år. Det blir i så fall ny rekord. Hittil i år er det bosatt vel 400 nyankomne, med størst andel fra Ukraina.

Mange er på flukt i Europa og 500 kan komme til Vesterålen neste år (ill.foto VNY).

Sortland er den kommunen som har tatt imot flest flyktninger etter at krigen brøt ut i Ukraina.

Antallet i fjor var 200 og i år blir det ca 190. Så langt i år er det kommet 182.

Nå ber IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om at Sortland skal si ja til 210 for neste år.

Hadsel har tatt imot 86 hittil i år og 26 nye skal være på vei.

IMDI ber Hadsel stille opp med 170 plasser for neste år og det er 40 flere enn årets kvote.

Bø blir bedt om å gi plass til 50 nye, mens det er vedtatt å bosette 35 i år.

Andøy blir bedt om husrom for 95 personer, mens det i år skal komme 70.

Øksnes har samme kvote i år, men blir nå bedt om å øke antallet til 90 neste år.

Dette betyr at Vesterålen til sammen blir bedt om å finne bosted til 615 nye innbyggere i 2024.

Så langt i år skal det være ankommet 423, mens det er ventet 47 til før årsskiftet.

Prognosene hos IMDI viser at behovet for bosetting neste år i hele Norge er beregnet til å være 37.000 personer.

Behovet for bosetting av flyktninger har aldri vært større.

Krigen i Ukraina er en hovedårsak, men det kommer også andre flyktninger.

Når så mange kommer til landet er det avgjørende at kommunene kan ta imot og bosette disse.

Kommunene har en nøkkelrolle og IMDI ber nå om en tilbakemelding senest 25. februar 2024.