Ber om plass til 460

Vesterålens fem kommuner er blitt bedt om å ta imot 460 flyktninger i nær fremtid. De fleste vil komme fra Ukraina. To hundre til Sortland og hundre til Hadsel, er oppfordringen.

Libe Rieber-Mohn hos IMDI ber Vesterålen ta imot mange fra Ukraina (foto: IMDI).

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer vil komme fra Ukraina framover.

Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.

Oppfordringen ble i går sendt ut til hver enkelt kommune. Vesterålens 5 kommuner blir bedt om å ta imot 460 personer.

Sortland blir bedt om å ta imot 200, Hadsel 100, Andøy 85, Øksnes 50 og Bø 25.

Til sammen ber man alle norske kommuner finne plass til 35.000 flyktninger i nær fremtid, men tallet kan også bli langt høyere.

Viljen og evnen til å bosette flyktninger i kommune-Norge er stor. Dette fikk IMDi bekreftet tidligere denne måneden gjennom en kartlegging av kommunenes foreløpige kapasitet.

– Vi vet at kommunene evner å finne gode løsninger i tider med store ankomster av flyktninger med behov for beskyttelse, sier Rieber-Mohn. Situasjonen er krevende, og fra statlig side skal vi gjøre det vi kan, forsikrer hun.

IMDi ber kommunene om forståelse for behovet for raskt svar, og ber om tilbakemelding på anmodningen innen 31. mars.

– Kommunene har vist evne til å bygge opp kapasitet og kompetanse på kort tid ved tidligere massefluktsituasjoner.

Jeg appellerer derfor til økt innsats, og oppmuntrer kommunene til å bosette flyktninger i tråd med vår anmodning, sier direktøren.

Det er særlig kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina. Kommuner som bosetter flyktninger, mottar tilskudd fra staten.

– Det er viktig at kommunene legger planer og bygger opp eget tjenesteapparat for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina og andre land framover.

Det dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud, avslutter Rieber-Mohn.