Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Barnehage for 60 små

Hoppensprett planlegger å bygge en ny barnehage på Sortland for inntil 60 barn. Det private selskapet klager nå på planprosessen for Lamarka, der kommunen vil ha skole, hall og barnehage.

Nye Hoppensprett kan komme rett over veien fra Blåfjell barnehage (arkivfoto).

Eier av Hoppensprett, Paal Mogens Furuseth, har sendt brev til Sortland kommune om planarbeidet som nå pågår.

Han er ikke imponert over prosessen så langt.

– Sortland kommune har ikke invitert til verken deltakelse eller drøfting i planarbeidet, påpeker Furuseth.

Han mener at de som er eier en stor tomt inne i det området som nå skal reguleres, må få ta aktivt del i planprosessen.

Hoppensprett påpeker at det er et kommunalt ansvar å påse at alle berørte kan delta og påvirke nye reguleringsplaner.

Furuseth registrerer at dagens ledelse i Sortland kommune ikke ønsker flere private barnehager.

Dette er nok både økonomisk og ideologisk motivert.

Likevel påpeker han at det er delte meninger om private barnehager og at disse i dag utgjør en viktig del av tilbudet i Sortland for barn og foreldre.

Paal Mogens Furuseth sier han håper Sortland kommune ønsker dialog og samarbeid.

Han venter i alle fall på en invitasjon for å kunne ta del i arbeidet, som en av grunneierne i Lamarka.

Den aktuelle tomta som Hoppensprett Nordland AS har kjøpt er på vel 7 mål og ligger rett over veien fra Blåfjell barnehage.

Blåfjell barnehage er også en private barnehage, der foreldrene er andelshavere på eiersiden. Her er 68 plasser.

Kommunens planer for Lamarka skole er å skape den største kommunale barnehagen her når skolen opphører.

Furuseth røper at Hoppensprett ser for seg en ny «privat» barnehage med 50-60 plasser.

– Vi mener kommunen trenger flere barnehager, slik byen vokser og utvikler seg, sier Paal Mogens Furuseth.

Han påpeker at Hoppensprett ikke vil stikke kjepper i hjulene for kommunens tanker om ny barnehage i lokalene til Lamarka skole.

Likevel undrer man seg at dette ikke tas med i planene allerede nå.

– Tenker kommunen å gi dispensasjon til seg selv og bare gjøre litt fasade- og overflatearbeider på skolebyggene, spør Furuseth.

Han mener det bør startes prosess med omregulering av skolen, for at den skal kunne bli barnehage på sikt.