Kraftaksjene frister

Lofotkraft trekker Sortland kommune for retten på nytt, etter at man tapte første runde i domstolen. Aksjene i Vesterålskraft frister så mye at man våger en ny millionregning til advokatene.

Konsernsjef Arnt Winther i Lofotkraft er klar til lagmannsretten (foto: LK/Tore Berntsen).

Kampen om eierskapet i Vesterålskraft fortsetter altså med en ny og avgjørende runde i retten.

Det er Lofotkraft AS som ønsker å sikre seg kontrollen, ved å tvinge Sortland kommune til å overdra 188 aksjer til seg.

Disse aksjene har Sortland videresolgt til sitt eget datterselskap, Vesterålen Energi AS.

Lofotkraft mener man ikke kan gjøre dette uten at det utløser forkjøpsrett for dem, som den andre hovedaksjonæren.

Dette synet fikk man ikke støtte for i tingretten i sommer og nå ber man Hålogaland lagmannsrett overprøve dommen.

Da Lofotkraft tapte første runde fikk man også krav om å betale Sortlands advokater med 1,3 millioner kroner.

En runde i lagmannsretten vil koste enda mer, så her er man villig til å satse store beløp på å vinne frem.

– Vi mener tingrettens vurdering og begrunnelse er beheftet med grunnleggende svakheter, sier konsernsjef Arnt Winther i Lofotkraft.

Lofotkraft anker derfor tingrettens dom i tvistesaken om forkjøpsrett til aksjer i Vesterålskraft.

-Etter en grundig gjennomgang av dommen mener vi tingretten har misforstått fakta på flere punkter, og at sentrale anførsler fra Lofotkraft ikke er drøftet, fortsetter Winther.

Sortland kommune har ønsket å avvente dommen i tingretten før de tar stilling til eierstrategi for Vesterålskraft.

– Selv om dommen nå er avsagt, har ikke Lofotkraft mottatt noen signaler fra Sortland kommune om hvilken utvikling de ønsker for selskapet, sier han videre.

Vesterålskraft står overfor store utfordringer framover. Vestall skal gjennomføre betydelige investeringer i strømnettet, og Vesterålskraft Bredbånd vil møte tøffere konkurranse.

– Det viktigste for oss er egentlig ikke hvor mange aksjer Sortland kommune eller vi eier.

Det viktigste er at eierne nå blir enige om en strategi som setter selskapet i posisjon der det kan utvikle seg positivt både for kunder, eiere og ansatte.

Uten en god og tydelig eierstrategi for Vesterålskraft risikerer både Sortland kommune og Lofotkraft at våre verdier forringes, sier Winther.

Når saken kommer opp for retten i Tromsø er ikke kjent, men det blir trolig en stund til.

En dom i lagmannsretten er avgjørende og den som vinner her vil altså sitte med flertallet og styringen i Vesterålskraft.