Bare glade lakser

Andfjord Salmon har nesten bare glade lakser, melder selskapet. Av 200.000 smolt som ble satt ut i sommer, har nesten alle overlevd og mer enn tredoblet vekten sin allerede.

Glade lakser i Andfjord Salmon med direktør Martin Rasmussen i spissen (foto: Andfjord).

Ennå har ikke Andfjord Salmon AS solgt en eneste fisk eller tjent en eneste krone. Men det er helt etter planen.

For tiden svømmer det 199.000 smålaks på vel 400 gram rundt i bassenget på Kvalnes i Andøy.

De spiser godt og ser ut til å trives i sitt hypermoderne anlegg.

Neste sommer kan trolig disse slaktes og selges ut for anslagsvis 70 kroner pr kilo.

– Vi er svært godt fornøyde med de biologiske forholdene i bassenget, og vi tror det gjenspeiles i den høye overlevelsesraten, sier Martin Rasmussen, direktør i Andfjord Salmon.

Selskapet har lisens til å produsere 19.000 tonn ferdigsløyd laks.

Andfjord Salmon AS er børsnotert og må derfor rapportere nøyaktig om sine resultatet hvert eneste kvartal.

Aksjekursen på børsen forteller gjerne om hva investorer og eksperter tror om fremtiden for selskapet.

Da man i går la frem resultatet for første halvår 2022, pluss en statusrapport pr september, så var mange spente.

Prisen på aksjene gikk opp fra 48,50 til 50 kroner, men sank deretter ned til 49.

Det kan man tolke slik at investorene syntes rapporten var positiv, men ikke gav noen store overraskelser.

Så langt har man investert stort i oppstarten og det er brukt flere hundre millioner kroner.

I juni investerte Jerónimo Martins, et Portugal-basert internasjonalt matvarekonsern, 173,9 millioner kroner i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon.

Andfjord Salmon sikret seg også et banklån på 50 millioner kroner i andre kvartal.

Dermed er finansene i orden for videre drift frem til neste sommer, da man skal begynne å tjene egne penger.

Det første bassenget er kun første byggetrinn på Kvalnes.

De neste bassengene, som ligger nærmest det første bassenget, har blitt gravd ut i løpet av andre kvartal.

Videre utgravingsarbeid vil pågå de kommende månedene.