Planene godkjent

Hotell-planen i Nyksund er nå endelig godkjent av statsforvalteren i Nordland. Dermed er det formelt klart for å iverksette planene, til tross for en del protester fra naboer på stedet.

Planene for et hotell i Nyksund er nå formelt godkjent (foto: Snøhetta/MIR/Nyksund Fryseri AS).

Flere naboer og innbyggere i Nyksund har klaget på planene for et nytt stort hotell i havna. De har ikke nådd frem.

Statsforvalteren i Nordland (tidligere fylkesmannen) har nå bestemt at planene er OK.

Dette er et endelig vedtak, som ikke kan påklages videre.

Kommunestyret i Øksnes godkjente i mars reguleringsplanen som selskapet Nyksund Fryseri AS har fått utarbeidet.

Dermed er det gitt endelig grønt lys for prosjektet og nå er det opp til investorene å gjennomføre det.

– Kommunens saksbehandling er etter det vi kan se i tråd med plan- og bygningsloven og forvaltningsloven, lyder det fra statsforvalteren.

– Vi finner ikke grunnlag for å sette til side det skjønn som kommunen har utøvd i forbindelse med vedtaket, sier underdirektør Tor Sande i sitt vedtak.

Nybygget til hotellet kommer med fryseritomta (foto: Snøhetta/Nyksund Fryseri AS).

Gammelbrygga DA, Nyksund gårdeierforening og Mei Silja Szetu er blant de som har klaget på planene.

Også Nyksund AS, Carl Bjarne Christiansen, Gunn Vottestad og Torbjørn Nilsen har signert klagen.

Klagerne hevdet planene ikke tok nok hensyn til utbygging av infrastruktur som vei, vann og avløp.

Dessuten en generell kommentar om «gigantomanismen» i prosjektet.

Statsforvalteren mener alle nødvendige hensyn er ivaretatt gjennom den godkjente reguleringsplanen.

Bebyggelsen ligger på Nyksundøya og Ungsmaløya, altså etter at man har passert moloen.

Planområdet er ca. 1 ,6 daa og består i dag av en liten trebygning (Filetfabrikken) og en eldre, forfallen murbygning (Fryseriet).

Planen legger opp til at eksisterende bebyggelse (Fryseriet) rives.

Deretter kan man sette opp et hotell som trolig vil koste godt over 150 millioner kroner.

Her skal det komme 30 suiter av ulike størrelse, restaurant og ulike velværetilbud.

Bak selskapet Nyksund Fryseri AS står det 12 investorer som har 8,33% av aksjene hver.

Styreleder er Erik Strand Tellefsen fra Hosle i Bærum.

Også Atle Valland, Grethe Andreassen, Anne Beate Hovind, Dag Moxnes, Tore Ivar Slettemoen og Olaf Wikstø har vært sentrale i prosjektet.