Upopulære datasenter

Flere ønsker å starte opp såkalte datasentre i Vesterålen, gjerne for utvinning av kryptovaluta. Både i Hadsel, Sortland og Øksnes er det nå kraftig motstand og ønske om å blokkere dette.

Datasenteret ved Stokmarknes har høstet storm (arkivfoto).

Billig strøm i nord har den senere tid lokket interessenter sørfra til å starte opp datasentre i Vesterålen.

Ved Stokmarknes er en rekke containere fulle av datamaskiner allerede på plass, til stor irritasjon for naboene.

Utfordringene med slike datasentre er meget stort strømforbruk, ulyd fra kjølevifter og nesten ingen arbeidsplasser.

Både menigmann og politikere i Hadsel har reagert sterkt på etableringen.

Også i Sortland er det kommet flere henvendelser til rådhuset med spørsmål om tomter for datasenter.

Det samme gjelder i Øksnes, der man også har en sak pågående om datasenter i Strengelvåg skole.

Politikerne i Øksnes drøftet saken forleden og vedtok da en klar uttalelse om at man ikke ønsker slik virksomhet i kommunen.

– Øksnes ber om felles handling fra de andre kommunene i Vesterålen for å stoppe eller begrense etablering av kraftkrevende kryptoutvinning regionen.

Om det blir en felles holdning til dette er uvisst, men det er i alle fall ingen applaus for nye planer.

Sist ut er Sebastian Vikjord Bolsøy, som nylig har sendt en henvendelse til Sortland kommune.

Han forespør på vegne av fem partnere om tomt eller ledige lokaler, der man vil etablere et mindre datasenter.

– Datasenteret vil ikke være større enn 20-30 m2 og har behov for strømtilførsel på minimum 20 MW, skriver Bolsøy.

Det er imidlertid ønskelig med mulighet for å kunne øke denne tilførselen med ytterlig 10-20 MW over de neste 3 år.

De andre som tidligere har spurt Sortland om tomt eller bygg, har fått negativt svar.

Kommunen har i dag verken ledige bygg eller tomter som kan passe for etablering av datasenter.

Hva som vil skje på Stokmarknes, er ennå uvisst. Der er datasenteret i full drift allerede, med utvinning av bitcoin.

Også i Strengelvåg er etableringen i gang, der man trolig får telekom og data i den gamle barneskolen.

Datasentre bryter ingen lover, men utfordrer en rekke regler.

Knapphet på strøm i Vesterålen kan bli et faktum om ikke lenge, og da vil man ikke ha slike sentre gående uten arbeidsplasser og nyttig produksjon.