Truer med å stenge

NVE truer nå med å stenge ned alle turbinene på Ånstadblåheia, ettersom de ikke tåler sterk vind og kulde. Sikre reparasjoner er ikke utført innen tidsfristene og snart er det ny stormsesong.

Direktør Kristian Markegård i NVE innfelt bilde (foto: VNY/NVE).

– Dersom sikring av vindturbinene ikke er dokumentert utført innen 12.10.2022 varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om stans og retting.

Dette sier direktør Kristian Markegård i et skarpt brev til Ånstadblåheia Vindpark AS.

Bakgrunnen er at ulike plastdeksler på bakre del av turbinene har blåst av og det er uklarhet om metoden for å unngå dette.

Dessuten er det nylig oppdaget at isklumper faller fra rotorbladene og knuser kragen, slik at deler faller av her også.

Alt dette betyr at det er svært farlig for mennesker og dyr å nærme seg vindturbinene.

Vinterstid er det 150-200 meters sikkerhetsavstand. Ved sterk vind enda mer.

– NVE mener at anlegget verken er i tilstrekkelig driftsmessig sikker stand eller dimensjonert for å operere sikkert på den aktuelle lokaliteten, påpeker Markegård.

Første nedfall fra turbinene fant sted i januar 2020, etter en storm.

Til sammen er det registrert 6 tilfeller av nedfall etter særlig sterke vindkast på Ånstadblåheia.

Sist registrerte hendelse er fra 7. september i år, da det ble funnet en del av kragen på en av turbinene.

Denne har trolig falt ned på grunn av isklumper som løsnet fra rotorbladene.

Ising har lenge vært en kjent fare med vindturbinene, da fuktig vær og kulde kan føre til at is dannes på bladene.

Om vinteren kan det også danne seg istapper på turbinhusene.

Det er den danske leverandøren Vestas som har ansvaret for vedlikehold og garanti på turbinene.

Men det er Ånstadblåheia Vindpark AS som sitter på konsesjonen og skal påse at regelverk og vilkår oppfylles.

Nå har NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) fått nok av utsettelser og har gitt en tydelig frist for Ånstadblåheia Vindpark AS.

– NVE viser til at dere, som konsesjonær for elektriske anlegg, til enhver tid plikter å holde anlegget i tilfredsstillende driftssikker stand.

Konsesjonær skal dimensjonere anlegget for å kunne operere sikkert på den aktuelle lokalitete, påpeker direktør Kristian Markegård.