Bare 2 barneskoler

Sortland kan i fremtiden ende opp med bare 2 barneskoler, pluss ungdomsskole. Dette er forslaget fra rådmannen, som også er ganske identisk med forslaget som Høyre nylig lanserte.

Sortland ungdomsskole vil fortsette, men som Høyres Marthe Hov Jacobsen foreslår, så ligger det an til kun 2 store barneskoler (arkivfoto/Tommy Andreassen).

Debatten om skolestruktur i Sortland har pågått i noen måneder og nå nærmer man seg en konklusjon. Først ute i denne sammenheng var lokalpolitikerne i Høyre, som foreslår å bygge to nye store barneskoler, i kombinasjon med to nye idrettshaller.

Den ene vil da komme på Strand, mens den andre kommer i Lamarka, litt sør for Blåbyhallen. På Strand vil man samle barna fra Maurnes, Sigerfjord og Strand, slik at det blir en felles skole for Hinnøya. Nye Lamarka skole skal samle Holand, Sortland og Lamarka. Høyre vil dessuten beholde Holmstad barneskole.

Saken skal opp i Driftsutvalget den 23. mai og her vil politikerne diskutere dette konkret for første gang. Rådmannens anbefaling foreligger altså nå, der det anbefales å bygge to nye store barneskoler for 1.-7. alderstrinn. Rådmannen vil ikke beholde Holmstad barneskole.

Rådmannen anbefalte tidligere ungdomsskole også på Strand, men det har nå blitt endret. -Et samlet ungdomstrinn vil gi grunnlag for et breiere fagmiljø blant lærere og ansatte ved skolen. Derfor vurderes det slik at forutsetningen for et godt læringsmiljø svekkes ved å dele ungdomstrinnet i to skoler, skriver rådmannen.

Denne løsningen blir også billigere for kommunen, ettersom man da utnytter ungdomsskolen slik den ble etter nybygget i 2011. Her er god plass til dagens elever og her er god plass også for det fremtidige behov.

Når det gjelder forslaget fra Høyre, så venter man at dette vil koste ca 500 millioner kroner. Her slår man sammen to tanker, ettersom det trenges nye idrettshaller i kommunen og det lenge har vært ønske om en slik hall på Strand.

-Vi trenger å løfte helhetlig ved å bygge nye skoler. Hallene må fornyes, og her finnes løsninger med spillemidler og andre grep som gjør at vi kan få haller på plass, sier Marthe Hov Jacobsen i en kommentar til nettavisen VOL.

Høyre vil altså ha ny idretts- og svømmehall i Lamarka, kombinert med en ny barneskole for ca 600 elever. Denne skal bygges først og kanskje stå ferdig i 2024. Deretter bygges det flerbrukshall og skole på Strand, som skal være ferdig i 2027.

De andre partiene i Sortland kommunestyre har ennå ikke flagget sine standpunkt. Det er derfor helt åpent hva flertallet i kommunestyret ønsker, selv om Høyre er det største partiet. AP, SP, SV og Rødt har flertall og vil trolig komme med et felles standpunkt fra «rødgrønn-side». FrP har heller ikke avgjort sitt standpunkt.

Skolestrukturen blir neppe avgjort før høstens valg og det ligger derfor an til en valgkamp der dette blir et av temaene. Kanskje kommer saken opp i kommunestyret i sommer, men uansett hva som vedtas da vil det kunne bli en ny runde etter valget.

Fra alle dagens skolekretser er det kommet inn gode ønsker og argument for å beholde nærskolene, både på Maurnes, Holmstad, Sigerfjord og Holand. Kanskje særlig fra Eidsfjorden er det kommet sterke uttalelser mot å legge ned Holmstad barneskole.