Brannstasjon åpnet

Sortlands nye brannstasjon ble offisielt åpnet lørdag av ordfører Tove Mette Bjørkmo. Anlegget har kostet omkring 62 millioner kroner, og er topp moderne og klar for videre utbygging.

Brannsjef Ståle Rasmussen ønsket alle velkommen til offisiell åpning av den nye stasjonen. Arkitekt Øyvind Lind til høyre i bildet.

-Det har vært svært hyggelig å kunne følge dette prosjektet hele veien, sier Øyvind Lind i Norconsult AS, når han lørdag deltok i åpningen av Sortlands nye brannstasjon. Anlegget har allerede vært i bruk noen uker og alt fungerer fint så langt.

Også en del ansatte i politi og ambulanse hadde funnet veien til brannstasjonen for å se nærmere på anlegget. -Opprinnelig hadde vi jo lagt planer for et større bygg, som også ville gitt lokaler til andre etater.

Bygget som står her i dag er da også prosjektert slik at det er fullt mulig å bygge ut en fløy nordover og legge på en etasje til. Da vil også politi og ambulanse kunne få plass i et felles «blålys-bygg», sier Øyvind Lind i en kommentar til Vesterålnytt.

Mange møtte frem for å overvære den offisielle åpningen av Sortland brannstasjon, i et strålende vårvær. Bildet er tatt litt før seremonien startet.

Dette er foreløpig ikke aktuelt, da disse etatene har andre lokaler og ikke akutt behov for nye. Kommunen har på sin side tatt kostnader for å bygge slik at man kan gå videre i fremtiden, dersom det blir aktuelt.

Prislappen på dagens anlegg ligger omkring 62 millioner kroner. Selve bygget er satt opp av Karstein Kristiansen Entreprenør AS, med en ramme på vel 30 millioner. Røkenes Maskin AS har gjort store grunnarbeider i området, pluss at man fjernet de gamle lagerhallene etter Nortura.

Den nye stasjonen inneholder vognhall for alle bilene pluss vanskehall. Det er garderober, vaskerom, møterom og kontorer. Brannsjef Ståle Rasmussen, Espen Norum Næss, Jan Roar Johannessen, Espen Nygård og Eirik Nielsen er de som nå har fått nye kontorer, for brann-, redning- og feiervesenet.

Åpningen ble rene folkefesten, med vognhallene fulle av skuelystne som ville se den nye stasjonen fra innsiden. Varme pølser, saft, kaffe og kjeks ble også servert.

Det som skiller den nye stasjonen fra den gamle, er at man nå får «skitten og ren sone». Det betyr et langt skritt fremover i sikkerhet og miljø for de som jobber i brann og redning. Man skal nå ikke bli unødig utsatt for sot og gass, som inneholder farlige stoffer.

Når mannskapene kommer tilbake etter å ha slukket en brann, går man direkte inn i «skitten sone» og tar av seg alle klær som inneholder røyk, sot og gasser. Disse går direkte inn i en stor vaskemaskin. Mannskapene selv går via dusjene inn i rene garderober, for å skifte til personlig tøy.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo stod for den formelle «snorklippingen» og erklærte stasjonen for offisielt åpnet.

Planarbeidet omkring den nye stasjonen har vært omfattende, og Sortland kommune har her også tatt litt ekstra kostnader for å sikre en fremtidsrettet regulering rundt eiendommen og veiene omkring. Mye av dette er utført av Norconsult AS.

Selve stasjonen er altså ferdig nå, men på uteområdet gjenstår en del. Kunstverket som skal komme er heller ikke på plass, og vil bli satt opp senere på sørsiden av bygget. Mot sjøen er det gjort en del planering, men fortsatt gjenstår det tilsåing og planting av noen trær.

Brannbilene skal ha utrykning via Kong Øysteins vei opp til Vesterålsgata og her gjenstår det også arbeid. Denne gatebiten blir stengt for vanlig trafikk, slik at kun brannbilene skal kunne bruke denne.