6 millioner for tomta

Sortland kommune vil selge industritomta på Bogan for 6 millioner til Calanus Eiendom AS. Kommunen har selv brukt store beløp på kjøp og opparbeidelse, og får neppe noe overskudd på salget.

Sjøtomta i forgrunnen er opparbeidet for Calanus AS, men Sortland kommune er fortsatt eier. Verdien er ca 6 millioner kroner.

Nå skrives kanskje siste kapittel i saken om etablering av fabrikk for Calanus AS, når kommunen og selskapet undertegner kjøpekontrakt. Sortland kommune mener verdien av tomta er på 6 millioner kroner, etter at man har opparbeidet denne for industriformål.

Kommunen kjøpte ut grunneierne her for ca 700.000 kroner og sponset nye naust for disse. Hvor mye dette kostet er ikke kjent, men det gikk trolig over en million før alle regninger var betalt fra rådhuset.

Deretter gav man Bulldozerlaget i oppdrag å opparbeide tomta, og dette har kostet ca 3,5 millioner (inkl.mva). I tillegg kommer kostnader til reguleringsplan og annet planarbeid, pluss interne kostnader i etatene på rådhuset.

Politikerne i Sortland formannskap skal torsdag ta stilling til saken, der rådmannen nå anbefaler at tomta selges til Calanus Eiendom AS. Med kostnader for overdragelsen vil sluttsummen bli på 6.152.130 kroner.

Da får Calanus Eiendom AS en nesten helt ferdig opparbeidet tomt på 7.382 kvadratmeter. I tillegg får man forkjøpsrett på et område utenfor på ca 4,8 mål, som ennå ikke er fylt ut.

Det har fra kommunens sin side vært ønske om å tilrettelegge for ny industri i Holmen industriområde i forleggelsen av Holmøy sitt anlegg. I forbindelse med at Holmøy Maritime AS regulerte Holmen industriområde regulerte Holmøy samtidig et areal til Sortland kommune til samme formål.

Kommunen har på dette arealet opparbeidet et industriområde med formål å legge til rette for en mulig etablering av produksjonsanlegg til Calanus. Calanus ønsker nå å benytte seg av opsjonsavtalen ved å starte bygging av produksjonsanlegg. Kjøpekontrakten må godkjennes av formannskapet, derfor legges saken frem til politisk behandling.

Rådmannen sier at man nå skal selge til «selvkost». Det betyr at kommunen neppe vil ha noe overskudd på salget. Det legges ikke frem noe nøyaktig regnskap på hvor mye penger som kommunen har investert på Bogan (Holmen), men det er trolig omkring 6 millioner.

Calanus AS har imidlertid ikke helt bestemt seg for å bygge den planlagte fabrikken, selv om alle brikkene nå er falt på plass. Det er sendt ut nabovarsel og arkitektene har lagt frem nøyaktige skisser av bygget. Alle tillatelser er så langt gitt med grønt lys.