Klimaråd oppnevnt

Nordland har fått et eget klimaråd som består av 12 personer med hovedvekt på eldre og yngre, som skal være med å gi innspill til fylkets plan om klimautfordringer i tiden fremover.

Deltakerne i «klimarådet» er fra venstre Dag Østerdal, Mai-Helen Walnes, Aminah Nofal, Vilde Lindgren Braset, Charlotte Lassen, Katrine Erikstad, Tobias Remmen Pettersen, Myrill Haabet Kleivane, Isak Kvandal, Håvard Valstad og Aase Refsnes. Amalie Beate Nielsen og Jan Erling Haakonsen var ikke tilstede når bilde ble tatt (foto: NFK).

Rådet består av 12 personer fra eldre- og ungdomsråd rundt om i fylket. En av deltakerne her er Mai-Helen Walsnes fra Sortland, som også er aktiv innen «eldrepolitikken».

I tillegg til å gi innspill til arbeidet med oppdatering av den regionale klimaplanen, skal de bidra til å skape dialog og debatt om klima og miljø i Nordland.

Rådet får en viktig rolle i arbeidet med å oppdatere fylkets regionale plan «Klimautfordringene i Nordland». Formålet med klimarådet er å legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i arbeidet med revidering av regional klima- og miljøplan fra unge og eldre i Nordland.

Klimarådet skal gi innspill til fylkeskommunens arbeid med å revidere regional klima- og miljøplan. Rådet skal bidra til å skape dialog og debatt om klima og miljø i Nordland, heter det i vedtektene.

Rådet blir viktig i utarbeidelsen av den oppdaterte versjonen av «Klimautfordringer i Nordland». Planen skal sikre at vi imøtekommer FNs bærekraftsmål og gjør vårt beste for å redusere utslipp.

Klimarådet kan også være samarbeidspartner til andre klima- og miljørelaterte begivenheter. Sekretariatsoppgaver for klimarådet ivaretas gjennom fylkeskommunens administrasjon.

Det er Eldrerådet og Ungdommens Fylkesråd som oppnevner representanter til klimarådet. Det skal tilstrebes geografisk spredning og kjønnsbalanse. Representanter trenger ingen forkunnskaper for å delta.