Babyboom i Bø og ny barnehage

14 nyfødte var prognosen for Bø i 2015, men det kom dobbelt så mange babyer til kommunen. Nå har man plutselig for få barnehageplasser. Kommunen må derfor trolig stoppe salget av gamle Vinje barnehage og gjenåpne den i stedet.

Bø barnehage

Vinje gamle barnehage har ligget til salg på Finn.no den senere tid for 1,1 million. Ingen kjøpere har meldt seg, og nå trekkes kanskje salget (foto: Eiendomsmegler 1).

Knerten Familiebarnehage ble lagt ned for et år siden, og det samme skjedd med Fjærvoll barnehage. Bø kommune så heller ingen grunn til å opprettholde Vinje barnehage og la derfor bygget ut til salgs. Det man ikke forutså var at det har flyttet en god del yngre folk til Bø de senere år og man har bosatt en del flyktninger. Til sammen resulterte dette i dobbelt så mange nyfødte i fjor som man forventet, en økning fra 14 til 28 nye bøfjerdinger. Det er ukemagasinet Yderst som skriver om dette i sin seneste utgave.

-28 barn var født ifjor, og det var overhodet ikke inne i prognosene når vi bygget nye Vinje Barnehage. Vi har fått unge og produktive folk til kommunen vår og det har vi villet lenge, sa ordfører Sture Pedersen under formannskapets møte forleden. -Flyktninger har også kommet til. Dette har gjort at vi nå har vansker med å få plassert alle som har søkt om plass. Det har vært en politisk vilje og tradisjon for at alle som har søkt plass, får plass, sa ordføreren.

Om eksisterende barnehager skal ta imot de nye barna, vil det uansett koste. Barnehagen på Eidet har overskytende plass og kan ta imot flere barn hvis personalet økes. I barnehagene på Straume og på Vinje er det fullt, men kan bygges ut. Den økte pågangen av barn gir uansett en ekstrakostnad for kommunen. Til neste år vil dette bli omtrent én million kroner, uansett hvilken løsning som velges. Hvis salget av gamle Vinje barnehage stanses og bygget skal tilbakeføres til å bli barnehage igjen, vil det kreves investeringer på omlag 200.000 kroner.

Prisantydningen for Vinje gamle barnehage er satt til 1,1 million og det ble stilt spørsmål i formannskapet om det betyr noe for budsjettet å stanse salget. Rådmann Gundar Jakobsen kunne da ifølge Yderst fortelle at inntektene var tenkt brukt til å styrke psykiatri-tilbudet. Samtidig presiserte rådmannen at det kan komme andre ting som skal selges, som kan kompensere for slike tapte inntekter. I den sammenhengen nevnte han blant annet salg av sjøvannanlegget og hybelhuset på Steine. Dette kan kanskje erstatte de inntektene som salget av barnehagen skulle gi.

I saksutredninga til formannskapet ble det altså lansert en løsning der den gamle barnehagen bak banken på Vinje igjen åpnes for en begrensa periode. Saken skal uansett igjen opp til behandling i kommunestyremøtet denne uken, men forslaget ble vedtatt mot Brith-Unni Willumsens stemme i formannskapet. Hun bemerket at flertallet i kommunestyret stemte ned et forslag sist høst om å ruste opp Straume barnehage. -Jeg blir litt frustrert. Kvinner går jo svanger i 9 måneder, påpekte hun, og mente budsjettet for 2016 burde tatt høyde for den situasjonen man nå ser med mangel på barnehageplasser.