Sortland vil vokse nordover

Utfylling har tillatt Sortland by å vokse i sentrum, men mulighetene her er snart oppbrukt. Investorer har derfor kastet sine øyne på eiendommer nordvest for brua og flere av disse er nå kjøpt opp, med mulighet for store utfyllinger.

Selnesfylling

Området på bildet, mellom sjøen og vegen (fylkesveg 820 til Bø og Øksnes), eies nå av selskapet Iparsell as, og gir store muligheter for fremtidig utfylling.

Sortland kommune har nå under behandling en søknad fra Bjørn Bygd, som vil selge en del av sin eiendom (gnr 16 bnr 62) på Selnes til Iparsell as. Han skriver i sin søknad til kommunen at kjøperen skal starte arbeidet med reguleringsplan, og at han selv bare vil ha godkjenning for å dele eiendommen og selge ca 600 kvm med tilhørende sjøgrunn. Dette arealet ligger mellom Fylkesveg 820 og sjøen, og har ingen sammenheng med bruk av dyrket mark på oversiden av vegen.

Området det snakkes om her ble i Byplanen i fjor «avsatt til nærings- og handelsareal gjennom utfylling i sjø». Selskapet som nå vil kjøpe eier allerede naboeiendommene (gnr 16 bnr 50 og gnr 16 bnr 56). Disse ble kjøpt i 2011 og 2014 for til sammen 1,3 millioner. Her finner man en bedrift i dag som driver med bilberging og det er et eldre verkstedbygg på den ene tomta. Hittil har det ikke vært gjort noen utfyllinger i dette området, men ved fjære sjø ser man at det er store muligheter for nettopp dette. Reglene er slik at grunneier på land kan fylle ut til maksimalt 2 meters dybde, om forholdene ellers ligger til rette for dette.

Selskapet som nå ønsker å kjøpe, påbegynne regulering og fylle ut er Iparsell as. Eierne er SE Gruppen as, Bulldozer Maskinlag as og Rune Steiro as. Oddbjørn Toften er styreleder i både Iparsell, SE Gruppen og Bulldozerlaget. Ellers er Marius Steiro i styret og Geir Morten Rist daglig leder. De samme personene er også sentrale i en annen stor eiendomshandel på Sortland, på andre siden av sentrum, der selskapet Natsteinsøyra AS har kjøpt grunnen til sementfabrikken. SE Gruppen og Bulldozerlaget er forøvrig involvert i mye av byggeaktiviteten på Sortland og omsetter til sammen for over 200 millioner kroner.

Etterhvert som utfylling i Sortland sentrum har nådd sitt maksimale, må byen bygges videre sørover eller nordvestover. Ved brufoten kommer nå nybygget til Toyota og Biltema, og ved Rema og Fellekjøpet kan man neppe fylle ut mer. Da blir neste etappe ved Selneselva og det er altså her Iparsell as nå har sikret seg grunn og er klare til å kunne starte planlegging og utfylling. Disse planene er allerede delvis godkjent i den nye Byplanen, og dermed ligger alt til rette for at det kommer større utfyllinger her om få år.

Sør for Selneselva er det investorer fra Melbu som sitter på eiendomsretten. Selskapet RF Eiendom as er eid av Frank og Robert Hansen. Robert Hansen leder Byggpartner Norgeshus i Bodø, mens Frank Hansen er sentral i en rekke selskap på Melbu. Sistnevnte er styreleder i Bankplassen as og Mottaksdrift as, som huser asylmottakene på Melbu.