Avtalen er i boks

Avtalen om bygging av nytt sykehjem i Lamarka er nå signert av Sortland kommune og entreprenøren Consto Nord. Sykehjemmet skal stå ferdig våren 2025. Prislappen er foreløpig ukjent.

Representanter fra Sortland kommune og Consto var samlet til signeringen (foto: Consto Nord).

Bildet over her er fra signeringen. Fra venstre i bildet står Marius Frantzen og Johnny D. Johansen, som begge er prosjektledere hos Sortland kommune.

Brynjulv Øverby (i rød skjorte) er enhetsleder for prosjekt og utvikling i Sortland kommune og har overordnet ansvar i prosjektet.

Torgeir Ingebrigtsen (blå skjorte) er prosjektutviklingssjef i Consto, mens Ronny Bøckmann er prosjektsjef og Erlend Danielsen (t.h.) er daglig leder i Consto Nord AS.

Consto har inngått en såkalt «samspillsavtale» med Sortland kommune om det nye sykehjemmet i Lamarka.

Dermed kommer en første fase der man sammen har en «prosjektutvikling». Da blir planene justert og fastsatt i detalj.

Her kommer nok også mange vurderinger omkring kostnader og endelig prislapp.

En første kalkyle er 216 millioner kroner, men prisnivået i byggebransjen har øket mye i løpet av 2022.

Uansett prislapp, vil trolig tilskudd fra staten dekke halve regninga for Sortland kommune.

Etter dette er det klart for at selve byggingen kan ta til. Byggestart blir trolig i mai neste år.

Første fase starter omgående og der skal partene komme frem til et forprosjekt og enighet i omfang, løsninger og kvalitet innenfor målpris.

Bygget vil bli planlagt ut fra et bærekraftig perspektiv, og man vil søke effektive og rasjonelle energiløsninger.

Det nye sykehjemmet vil ha et samlet bruttoareal på 7.000 kvadratmeter i første byggetrinn.

Da får man 32 sengeplasser, et dagsenter, samt felles trivsels‐ og velferdsarealer i hovedetasjen.

Det skal også bli plass til hjemmesykepleie, garderober, tekniske rom, lager og parkering i underetasjen.

Samspillsfasen vil pågå fram til april 2023. Planlagt byggestart er satt til mai 2023, med ferdigstillelse våren 2025.

– Vi er veldig glade for å vinne denne samspillskonkurransen, og vi takker Sortland kommune for den tilliten de har gitt oss.

Vi ser frem til å utvikle dette prosjektet sammen med kommunen, sier Torgeir Ingebrigtsen i Consto Nord.

Consto Nord er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern.

Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Konsernet har mer enn 1.300 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.