Nye sjøhus i Andøy

Ved Risøyhamn planlegges det nå en hel rekke nye fritidsboliger, pluss både naust og serviceanlegg. Bak prosjektet «Finnbukta sjøhus» står sentrale investorer i Andøya og lokale grunneiere.

Slik kan fasaden bli på sjøhusene (Fotoill.: September arkitekter as).

I august ble selskapet Andøy Eiendomsutvikling AS stiftet, med aksjekapital på 10 millioner kroner.

Andreas Haugen er styreleder, mens Rune Rydningen er styremedlem.

Dessuten finner man tre med etternavn Eidissen på eiersiden, og fornavnene er henholdsvis Roar, Jan Viggo og Jørn.

Nå har selskapet lagt frem en omfattende plan for et fritidsanlegg ved Risøyhamn, med 22 leiligheter og 15 naust.

Dette blir ikke i selve tettstedet, men på andre siden av halvøya og fylkesveien.

Sjøhusene tenkes oppført i to etasjer. Her kan det bli enten ordinære leiligheter eller fritidsboliger.

Man holder åpent også for kort- eller langtidsutleie, dersom det ikke blir mer faste beboere og brukere som kjøper seg inn.

Planskissen for Finnbukta sjøhus, pluss servicehuset (skisse: September arkitekter as).

Et servicehus vil også komme i to etasjer, med rom for resepsjon, sanitær, møterom og lager. Her blir det også kontorplasser for beboerne.

I tillegg til husene ønskes det oppført 15 naust med felles bryggekant i front. Hvert på 40 kvm areal.

Naustene tenkes fradelt senere for salg til hytteeiere.

I sjøen utenfor anlegget tenker man å anlegge steinmolo med flytebrygge.

Utenfor servicehuset kan det komme både en badepir og en badstue.

En rekke med naust pluss flytebrygge, badstu og badepir (skisse: September arkitekter as).

Selskapet Andøy Eiendomsutvikling as er tiltakshaver og utbygger, som har nå sendt søknad til kommunen om godkjenning.

September arkitekter as har laget skisser og planene for bebyggelsen.

TH Benjaminsen AS i Risøyhamn er eier av den ene eiendommen, mens Ellinor Benjaminsen eier den andre.

Tomtene som Andøy Eiendomsutvikling as skal bebygge vil bli skilt ut, men de er ikke formelt overdratt enda.

Fullmakter og avtaler med naboene foreligger allerede, så det vil trolig bli en grei saksbehandling.