Tvungen lønnsnemnd

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd i arbeidskonfliktene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og KS.

På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har partene sagt seg villige til å avslutte streiken slik at lærerne kan gå tilbake på jobb så snart som mulig.

– Partene har dessverre ikke funnet en løsning på konflikten. Streiken fører nå til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge.

Jeg er spesielt bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge, og deres psykiske helse.

Etter en samlet vurdering har jeg derfor foreslått tvungen lønnsnemnd, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Lærerstreiken har pågått siden juni, og er gradvis blitt trappet opp i løpet av høsten. Over 8 500 lærere er tatt ut i streik.

Utdanningsforbundet trappet opp streiken ytterligere i dag, og har også varslet ny opptrapping i morgen og neste uke.

Utdanningsdirektoratet anslår at i overkant av 70 000 barn og unge nå er berørt av streiken.

Dette omfatter cirka 50 000 elever ved grunnskolen, og rundt 20 000 elever i videregående.