Avlyser føde-kutt

Etter mye debatt og uro omkring fødetilbudet på Stokmarknes sykehus, er det nå klart at man avlyser den planlagte reduksjonen. Allerede neste uke vil man være tilbake til normalen.

Direktør Siri Tau Ursin melder at fødetilbudet er på plass igjen (foto: Nordlandssykehuset/collage).

Torsdag meldte Nordlandssykehuset at man hadde for lav kapasitet på laboratoriet på Stokmarknes.

Mangel på bioingeniører medvirket til at fødeavdelingen måtte omgjøres midlertidig til fødestue.

Protestene lot ikke vente på seg og det kom massivt krav fra mange hold om at dette måtte omgjøres.

Stokmarknes fødestue dekker både Lofoten og Vesterålen, og det lokale tilbudet stod dermed i fare.

I dag er det klart at fødeavdelingen i Vesterålen vil driftes som normalt i løpet av neste uke.

– Dette skjer fordi sykehuset igjen får på plass døgnberedskap på blodbanken, sier Siri Tau Ursin, direktør i Nordlandssykehuset.

Tilgang på blod er avgjørende for at en fødeavdeling skal kunne ivareta mor og barns sikkerhet i forbindelse med fødsel.

– Pasientsikkerheten går foran alt.

Beslutningen om å omgjøre fødeavdelingen midlertidig til fødestue på grunn av mangel på bioingeniører, ble tatt med dette som utgangspunkt, sier hun.

Sykehuset har hatt en grundig gjennomgang av driften ved laboratoriet og organiserer virksomheten slik at blodbanken i Vesterålen igjen kan etablere normal aktivitet.

– Dette skjer i løpet av neste uke. Laboratoriet for øvrig, vil være i drift fra kl. 07.30-22.00 hele uken, sier hun.

Nordlandssykehuset har hele tiden hatt både medisinsk og kirurgisk akuttberedskap.

– Befolkningen skal kjenne seg trygge på at de får den helsehjelpen de har behov for.

Situasjonen som har oppstått er ikke et forsøk på å bygge ned virksomheten ved Nordlandssykehuset Vesterålen, slik enkelte har uttrykt bekymring for.

Tvert imot. Vi jobber for å sikre de akutte funksjonene ved sykehuset.

Målet er nå å få på plass døgndrift for alle laboratorietjenester gjennom å fortsette med stabiliserings- og rekrutteringstiltak, sier Tau Ursin.

Sykehuset sier at kvinner som har termin de nærmeste dagene, skal forholde seg til avtalen som er inngått i forhold til fødested.

– Dersom det blir endringer, vil de bli kontaktet, påpeker direktøren.