Millioner til Andøy

Andøy kommune får til sammen 30 millioner kroner til omstilling i år og neste år. Dermed er omstillingen støttet med til sammen 110 millioner kroner i løpet av seks år.

Linda Helen Haukland mener det skjer mye positivt i Andøy (foto: Nordland fylke).

Kommunen fikk omstillingsstatus av Stortinget i 2018, etter at flybasen ble vedtatt nedlagt.

– Lokalsamfunnet er fullt av pågangsmot, og jeg er overbevist om at omstillingen vil lykkes, sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

Nå er omstillingsarbeidet i Andøy på vei over i en avsluttende fase.

– Prosjektet er inne i sitt femte driftsår, og har hatt god framdrift.

Pengene skal blant annet bidra til å utvikle 350 arbeidsplasser i Andøy, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Pengene som nå er bevilget kommer fra både stat og fylkeskommune.

Totalt har det dermed blitt satt av 110 millioner statlige og fylkeskommunale kroner i en periode på 6 år.

– Andøysamfunnet har vist seg å være fullt av pågangsmot.

Samfunnet har reist seg fra å få et plutselig og stort kutt i arbeidsplasser, til å bli en kommune som utvikler nye, attraktive arbeidsplasser innenfor svært varierte næringsfelt.

Jobben de har lagt ned har vært imponerende, og ser også ut til å være bærekraftig på sikt, sier Haukland.

Omstillingsplanen de kommende årene har fått seks innsatsområder. Blant annet skal det satses på naturbaserte næringer, opplevelser og teknologi og kompetanse.

– Å satse på naturlige og unike fordeler er fornuftig for å sikre et arbeids- og samfunnsliv som kan utvikles videre på sikt.

At de i tillegg legger vekt på at det skal ligge en innovasjonskultur i bunnen for dette, er veldig bra, påpeker fylkesråden.

«Velkommen Heim» er en av prioriteringene i handlingsplanen. Den har som mål å bidra til at flere unge skal ønske å bo i Andøy.

– Omstillingsarbeidet i Andøy har lagt vekt på at det skal være attraktivt å både besøke og bo i Andøy, i tillegg til fokuset på å skape nye arbeidsplasser og økt aktivitet.

Det er nyskapende, roser Haukland, som mener det er viktig for andre områder og sektorer i fylket å lære av dette.

– Siden 2018 har kommunen mistet om lag 330 innbyggere, men for å få til utvikling kreves en offensiv og kompetent organisasjon, som kan legge til rette for ny næringsvirksomhet på en smart måte.

Dette ser vi tegn på at er i ferd med å skje i Andøy, og det kan tyde på en lysere fremtid enn det så ut til da vedtaket om nedlegging av flybasen kom, konkluderer Haukland.