Åpner om kjøpesenter

Etter klager fra både Hadsel og Øksnes blir det nå lettere å etablere kjøpesentre i Nordland. Fylkesrådet åpner opp og vil heretter følge de nasjonale reglene, som er litt mindre strenge.

Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland (foto: NFK).

Nordland har hatt en ekstra streng tolking av reglene, slik at det kun er Sortland by som kunne ha «kjøpesenter» i Vesterålen.

Tilsvarende i andre regioner, der man har prioritert byene til slike etableringer.

Fylkesrådet foreslår nå å ikke videreføre den regionale bestemmelsen, som ble vedtatt av fylkestinget i 2013.

– Fra 25. februar gjelder de nasjonale reguleringene for kjøpesenterutbygging også i Nordland, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

Haukland opplyser om at formålet med den regionale reguleringen i Nordland da den ble innført i 2013 var å lette på rigide nasjonale rammer.

Etter at nasjonale reguleringer ble oppmyket i 2018, har imidlertid Nordlands planbestemmelse framstått som strengere.

Derfor blir den nå avviklet.

– Den regionale planbestemmelsen har hatt stor betydning for utviklingen av byer og tettsteder i Nordland.

Men siden planbestemmelsen ble vedtatt har verden endret seg og nasjonal politikk er i dag mer i tråd med fylkestingets intensjon om å gi rom for regionale forskjeller og å utøve skjønn.

Flere steder i Nordland er nå i en rask utvikling, og innspill fra kommunene og andre signaliserer at bestemmelsen ikke lenger er hensiktsmessig, sier fylkesråd Haukland.

Hun understreker samtidig at kjøpesentre som lokaliseres utenfor sentrumsområdene, kan gi negative konsekvenser både for stedsutviklingen og for natur og klima.

Siden den regionale planbestemmelsen ikke forlenges, vil rammene for lokalisering av handel være knyttet til nasjonal politikk.

– Disse skal blant annet bidra til mer effektive planprosesser og sikre en god steds- og byutvikling.

Selv om kjøpesenterbestemmelsen nå utløper, vil vi ta med oss erfaringene vi har gjort inn i arbeidet med den nye regionale planen for arealplanlegging som er under utarbeidelse, sier Haukland.

Den regionale planbestemmelsen om kjøpesenterutbygging utgår den 25. februar i år. Den har da regulert feltet i ti år.

Saken skal opp i fylkestinget i februar.