Ingen hjelp fra Oslo

Striden om Lapphaugen og reguleringa i Vestmarka vil fortsette. Sortlands varaordfører bad om hjelp fra kommunalministeren, men er ikke blitt hørt. Nå blir saken avgjort i Bodø.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (foto: KDD/Trond A. Isaksen).

Flertallet av Sortlands lokalpolitikere har støttet ønsket fra Kronstein-gruppen om å sprenge ut Lapphaugen til ny tomt.

Naboer har anket saken til statsforvalteren (fylkesmannen) i Nordland, og den har også vært innom statsforvalteren i Trøndelag.

Politikerne og Kronstein har ikke fått medhold, og hele prosjektet er stoppet opp.

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo sendte i september et brev til Kommunaldepartementet, og bad om hjelp i saken.

Sortlands ledelse mener «fylkesmannen» overstyrer kommunen og ikke lytter til deres argumenter.

– Dette berører forståelsen og verdien av det lokale selvstyret, skrev Bjørkmo til departementet.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har ikke selv behandlet saken, men det har underordnede gjort.

Og her har Sortlands ledergruppe slett ikke fått medhold. Tvert imot.

– Som Sortland kommune er kjent med, har departementet delegert kompetansen til å behandle slike klager til statsforvalteren, påpekes det i svaret.

– Etter en konkret vurdering overtar ikke departementet klagebehandlingen i denne saken.

Sortland kommune må derfor oversende saken til statsforvalteren i Nordland på vanlig måte, skriver avdelingsdirektør Pål A. Frostad Lorentzen.

Saken gjelder altså ny reguleringsplan for Vestmarks industriområde, sørvest, der Lapphaugen ligger.

Dette er et steinkast fra Sortlands campingplass og kort avstand til bolighus i Vestmarka.

Her går det også gamle turstier og området er mye brukt i rekreasjon.

Statsforvalteren mener bestemt at det må finnes andre egnede tomter i Sortland, der man kan bygge en ny fabrikk for Kronstein-gruppen.

Man henviser blant annet til arealer som samme firma eier, langs sjøen på Selnes.

Det er nå duket for nye runder i saken, der statsforvalteren i Nordland eller Trøndelag skal vurdere dette igjen.