Grønnere hurtigbåter

Nye hurtigbåter i nord skal ha «nullutslipp» og bruke mye mindre energi enn dagens. Det pågår nå et prosjekt, ledet av Nordland fylke, som skal utvikle en helt ny type fartøyer.

En av 4 leverandører skisserer denne båten (foto: NFK/LMG Marin).

Fylkene langs Kyst-Norge har nå gått sammen for å utvikle helt nye og energieffektive hurtigbåter med nullutslipp.

Fire leverandører er med videre i tredje fase, med svært lovende løsninger.

Nordland er sammen med Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland fylker i ferd med å utvikle fremtidens fartøy.

Det er Odd Inge Bardal som forteller om dette i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Prosjektet «Fremtidens hurtigbåt» har som mål å utvikle energieffektive hurtigbåter med nullutslipp.

Båter som går minst like fort som dagens konvensjonelle, og har minimum 30% reduksjon i energiforbruket, sier Bardal.

– Ved at vi leder an i det grønne skiftet, kan vi bidra til at norsk industri- og verftsnæring får et fortrinn.

Med vår teknologi- og industribakgrunn, kan vi også ta en global ledelse i en grønn industriutvikling i maritim sektor.

Det hevder Odd Inge Bardal, som er direktør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.

Odd Inge Bardal er direktør for transport i Nordland fylkeskommune (foto: NFK/T.W. Skille).

Prosjektgruppen har i samarbeid med eksperter evaluert leveransene i andre fase.

De 4 leverandørene  er ESNA, LMG Marin, SES-X og Transportutvikling. De har både tegnet, beregnet og testet sine båter i modellstørrelse.

– Alle fire leverandører inviteres til å være med videre i fase tre.

Dette er teknologi som vil bli etterspurt globalt, med et enormt marked.

At vi har fire svært spennende prosjekter som det jobbes videre med, vil gi norsk maritim teknologi et løft.

Dette kan bli et av svarene på verdens store klimautfordringer, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag.

Første fase i utviklingsløpet ga flere spennende skisser på tegneblokka.

I andre fase ble det bygget og testet ut hurtigbåtmodeller i to-tre meters størrelse.

Felles er at alle prosjektene utvikler energieffektive skrog, som er en forutsetning for å kunne lage fullverdige hurtigbåter på nullutslipps drivlinje.

– Vi skal være ledende og er midt i en grønn revolusjon innen maritim industri og skipsbygging.

Energieffektive skrog er en nøkkelfaktor for å kunne lage fullverdige hurtigbåter som går like langt og raskt som båtene gjør i dag.

Hvis ikke vi gjør dette, så vil andre land gjøre det i løpet av ikke alt for lang tid, påpeker Pütz.

Gjennom neste fase i prosjektet skal helt nye skrogdesign stresstestes. Målet er å bygge fullskala båter som skal inn i ordinære ruter langs en værhard kyst.

– Gjennom prosjektet vil vi avklare om vi snart kan sette krav til nullutslippsfartøy i fremtidige anbud, samtidig som teknologien utvikles og blir prismessig konkurransedyktig.

Det koster å utvikle ny teknologi. Men dette er også norsk verftsindustri sin mulighet til å ta en ledende rolle globalt, avslutter Odd Inge Bardal