Åpen for samtaler

Ordfører Aina Nilsen i Hadsel slår fast at Trollfjord er åpen for samtaler med Vesterålskraft. Særlig samarbeid om bredbånd vil være nyttig for å sikre lokal videreutvikling.

Ordfører Aina Nilsen i Hadsel mener det må være mulig å få til noe sammen. Innfelt logoer for Trollfjord og Vesterålskraft (foto: Hadsel kommune).

Ikke overraskende vedtok kommunestyret i Øksnes i dag at man gjerne vil selge sin 30% andel av Vesterålskraft. Lofotkraft har tilbudt 204 millioner for aksjene.

I tillegg til salg, snakkes det om «null-alternativet». Altså at Vesterålskraft fortsetter som i dag, helt på egen hånd.

Men det er jo vitterlig et tredje alternativ som foreligger – nemlig nærmere samarbeid og kanskje fusjon med naboselskapet Trollfjord.

Senterparti-ordfører Aina Johanne Nilsen i Hadsel, som eier Trollfjord, slår fast at her foreligger flere muligheter.

– Kommunestyret vedtok i 2019 eiermelding for Trollfjord AS, som sier at Trollfjord bør stille seg åpen for samtaler eller forhandlinger om eventuelle strukturendringer i energibransjen, sier Nilsen i en kommentar til Vesterålnytt.

– Jeg er opptatt av å forvalte verdiene som er i Trollfjord, og som Trollfjord gjennom sitt samfunnsansvar har bidratt til å skape i vårt lokalsamfunn.

I forlengelse av det, kunne det å legge inn bud på Vesterålskraft bredbånd være med på å sikre lokal videreutvikling, sier ordføreren.

Styrelederen i Trollfjord Bredbånd AS, Roger Mosand, har også luftet denne tanken i et intervju med Bladet Vesterålen.

Ordføreren Nilsen poengterer kompetansearbeidsplasser som ble i regionen, samtidig som man beholder det lokale eierskapet. Særlig mulighetene som ligger i det, i forhold til investeringer og næringsutvikling.

– Jeg mener at det er mulig å få til noe sammen i Vesterålen.

Det har jeg kommunisert til eierne i Vesterålskraft og Andøy energi.

Men så har jeg respekt for at det er ulike eierinteresser, og at hver enkelt kommune må få gjøre sine vurderinger og prosesser, sier ordfører Aina Nilsen.

Hun påpeker også at bakgrunnen for utviklingen i energibransjen, er et uttalt ønske fra NVE om færre nettselskap.

Det gjenspeiles i særs dårlige rammevilkår for de mindre selskapene hvor en blant annet ikke kompenseres for krevende driftsvilkår og favoriserer større selskap.

– Dette er partiene som nå forhandler om regjeringsmakt klar over, påpeker SP-ordfører Nilsen.