Inviterer nye krafteiere

Ordføreren i Sortland har invitert KLP med som eier i Vesterålskraft, til erstatning for Øksnes kommune, som vil selge seg ut. Lokalt næringsliv kan også komme inn med mindre andeler.

Ordfører Karl Erling Nordlund på talerstolen i Sortland kommunestyre.

Debatten om videre eierskap av Vesterålskraft fortsetter. Fredag er det politikerne i Sortland som tar debatten, med utgangspunkt i ønske om å beholde kontrollen lokalt.

Ordfører Karl Erling Nordlund åpnet debatten med å fremme et helt nytt forslag og avslørte at han allerede har sendt invitt til KLP om å kjøpe aksjer.

KLP er Kommunal Landspensjonskasse som er et «gjensidig forsikringsselskap» og leverer finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor.

KLP er allerede eier i mange ulike hel- og halvoffentlige selskap omkring i landet.

Ordføreren antyder at Bø og Øksnes kan fortsette med mindre eierposter, men likevel få ut en stor del av sine aksjeposter i Vesterålskraft.

Her kan det bli snakk om at Øksnes får ut 150 millioner, og sitte igjen med aksjer til verdi av vel 50 millioner.

Formannskapet i Sortland har allerede anbefalt å gå videre med lokalt eierskap.

– Vesterålskraft er ikke i en tvangssituasjon, slår ordføreren fast. Det åpner for flere muligheter.

Nå tyder alt på at det blir full enighet også i kommunestyret om at Sortland skal fortsette som hovedeier av det lokale kraftselskapet.

Ordfører Nordlund åpner altså også for at lokale investorer fra næringslivet i Vesterålen kan få kjøpe aksjer i Vesterålskraft.

Dersom ikke KLP kommer inn og kjøper ut alle de aksjene som Øksnes vil selge, så blir det altså åpning for næringslivet til å bli medeiere.

Vesterålskraft har hvert år de senere år gitt betydelig utbytte til sine eiere. Bø, Øksnes og Sortland har hentet ut millionbeløp fra kraftkassa.

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo sier at det er for tidlig å heise flagget til topps, da de to andre eierne trolig fortsatt vil selge seg ut.

Siste ord er uansett ikke sagt i denne saken, men Sortland vil altså holde på sin eierpost i kraftselskapet.