Andøy har dyrest strøm

De 3 nettselskapene i Vesterålen ligger nokså likt i prisnivå, men Andøy Energi tar litt ekstra betalt fra sine kunder. Vanlig nettleie i Andøy er ca 13.000 kroner pr år for en bolig.

Nettselskapene setter opp stolper og fører frem linjene, slik at selgerne av strøm kan tilby kraft til sine kunder. Vesterålen har 3 nettselskap, men mange flere selger strøm (arkivfoto Vesterålskraft).

Vesterålskraft Nett as har den laveste nettleien med 19,2 øre pr kilowattime (kWh). Trollfjord ligger på 24 øre, mens Andøy Energi krever inn 25,2 øre pr kWh. I tillegg til dette har alle en fast årlig avgift for hver kunde, der en enebolig kreves for henholdsvis 4.100 kr, 3.000 kr og 4.775 kr. På toppen av dette kommer så avgiften til staten, som er lik for alle og utgjør 16,32 øre pr kWh. Alt dette er priser for 2017.

Summerer man disse tallene og regner ut for husstand som bruker 20.000 kWh i året, så er det Trollfjord som har laveste nettleie. Årlig kostnad blir her kr 11.064,-. Vesterålskraft ligger ikke langt etter og her blir regninga på kr 11.204,-. De to største netteierne ligger dermed svært nær hverandre i pris. Andøy Energi krever inn et par tusenlapper ekstra og her blir den årlige kostnaden kr 13.079,-.

Med lavt forbruk er Trollfjord billigst, mens Vesterålskraft vil være billigst om man bruker mer strøm. Om vi summerer tallene med et forbruk på 25.000 kWh, som slett ikke er uvanlig for en stor enebolig, så er Vesterålskraft rimeligst. Her blir regninga 12.380,- mens Trollfjord vil ha 13.080,-. Også da ligger Andøy Energi et par tusenlapper over og krever 15.155,-.

Når det kommer til selve leveransen av strøm så er bildet ganske uoversiktlig. Lokalt så har både Trollfjord og Vesterålskraft egne datterselskap som selger strøm aktivt ute i markedet. Hos Andøy Energi kan abonnentene også få kjøpe strøm, men man driver ikke aktivt salg utad. En rekke ulike pakker og tilbud florerer i markedet, så her må man holde tunga rett i munnen for å finne laveste pris.

Vesterålskraft Strøm AS er et datterselskap av Vesterålskraft som har tatt mål av seg til å blir en stor strømselger. Her jobber det nå mer enn 10 personer med oppsøkende salg på kraft til forbrukerne. Vesterålskraft solgte sin siste strømavtale  i 1999, men i 2010 var man i gang igjen med strømsalg og etablerte selskapet Vesterålskraft Strøm AS. Hovedmarkedet er selvsagt lokalt i Bø, Sortland og Øksnes kommune, men man sier ikke nei til kunder fra andre deler av landet. Et raskt søk på nettsiden til Vkraft.no viser at man får strøm her for 34,5 øre pr kWh med spotavtale (innkjøpspris pluss påslag).

Kraftinor har også salgskontor på Sortland, men dette selskapet er ikke direkte lokalt eid. Her ligger hovedkontoret i Narvik og aksjonærene er Lofotkraft og Nordkraft. Dette selskapet tilbyr en rekke alternative strømavtaler, der prisen akkurat nå varierer fra 28 til 39 øre pr kWh. Her er også ulike fastbeløp, så det er vanskelig å si eksakt pris. Forskjellen mellom Kraftinor og Vesterålskraft er minimal på spot-tilbudet.