Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Anbefaler å selge

Alle 3 «rådmenn» vil selge Vesterålskraft. Øksnes vil selge hele konsernet til Svolvær, mens Bø og Sortland anbefaler salg av deler til Tromsø. Saken kan likevel bli utsatt til høsten.

Vesterålskraft bør selges nå, og helst til Tromsø, mener kommunedirektør Rita Johnsen (arkivfoto/kombi).

Dokumentene er nå sendt ut til Sortlands lokalpolitikere og her anbefaler kommunedirektør Rita Johnsen å selge hoveddelen av Vesterålskraft til Tromsø.

– På dette tidspunktet er kommunedirektøren kjent med at innstillingene fra Øksnes og Bø har 2 ulike anbefalinger, skriver Rita Johnsen.

– Øksnes innstiller på å selge til Lofotkraft AS, og Bø innstiller på lik linje med Sortland, salg til Tromskraft, hevder Johnsen.

Dermed er det altså 3 «rådmenn» som vil selge kraftselskapet, til tross for store protester og mange politikere som har uttrykt både usikkerhet og bekymring om saksgangen.

Samtidig har Sortland AP vedtatt på medlemsmøte torsdag kveld at man vil utsette avgjørelsen.

Det samme signalet er også kommet fra gruppelederne i Frp, Høyre, Rødt og MDG. Disse vil ha tenketid til august.

Uansett vil saken komme opp på onsdag i formannskapet til både Sortland, Øksnes og Bø kommuner. Da vil mye avklares.

Det er tillyst møter i kommunestyrene dagen etter, kun for å behandle saken om et eventuelt salg av kraftselskapet.

De 62 ansatte i Vesterålskraft har via sine fagforeninger sendt ut en pressemelding om at de anbefaler salg – til Tromskraft.

Det er lovet en garanti for jobbene i kraftlaget over 10 år, dersom Tromskraft kjøper.

Fra venstre Costas Berntsen i NITO, Helge Bjerkelund (hovedverneombud) og Daniel Isaksen i EL og IT (foto: presseskriv).

Fra de ansatte oppfordres politikerne til å ta en klar avgjørelse snart, ettersom usikkerheten en svært negativ for alle parter.

– Vi støtter styrets innstilling om å selge VK Nett AS og VK Produksjon AS til Tromskraft. Vi anser dette som den mest fremtidsrettede løsningen for selskapet.

Det er det eneste alternativet som innfrir NVEs krav til effektivitet, som er driveren for salg eller fusjon.

Dette sier hovedtillitsvalgt Daniel Isaksen i pressemeldingen, på vegne av de 27 organiserte i EL & IT-forbundet.