To mulige havner

Dersom ikke Kringelen blir ny havn for Sortland, så er det Ånstadsjøen som er alternativet. Her må det fylles langt ut i sundet, og det kan gi 300 dekar nytt industri- og havneområde.

En ny havn på Ånstadsjøen kan bli på ei egen øy (foto: Sortland havn/Klausengruppen/VMS/VNY).

Arbeidet med å planlegge for en ny havn ved Sortland fortsetter. Kommunestyret ble torsdag orientert om saken av havnesjef Rune Monrad.

Førstevalget for ny havn er fortsatt Kringelen, der man ser for seg muligheter på et område som potensielt kan bli 700 mål (dekar).

Neste alternativ er Ånstadsjøen, på andre siden av Sortlandsundet. Selv med en stor utfylling, langt ut i sundet, kommer man maksimalt opp i 300 mål størrelse.

Dette er i minste laget for en fremtidig utvikling, påpekte havnesjefen da han orienterte politikerne.

Et tredje alternativ er Holmen, altså ved siden av Holmøy maritime og Calanus, men her blir det et svært lite areal man får til disposisjon.

Valget vil derfor stå mellom Kringelen og Ånstadsjøen. Avgjørelsen er ikke tatt, men saken kommer snart opp til konkret behandling i kommunen.

Ny havn på Kringelen er det foretrukne alternativet (foto: Sortland havn/Klausengruppen/VMS).

Begge disse alternativene gir fine forhold for innseiling, havnetekniske forhold, samt vind og vær.

Om man lander på Ånstadsjøen, kan det bli en helt ny og spennende «bydel», som skapes på fylling som en egen øy ute i sundet.

Skisser for dette er laget av Klausengruppen for Sortland Havn KF. Bildene ble presentert i kommunestyret torsdag.

Berit Tunstad (SP) stilte spørsmål ved om det er behov for alle de nye store havnene som planlegges i Vesterålen.

Havnesjef Rune Monrad påpekte at containertrafikken er stor og behovet for areal til industri- og havneformål er økende.

Ånstadsjøen kan gi plass for en ny havn, på egen øy (foto: Sortland havn/Klausengruppen/VMS).

Dagens havn i Sortland by er for lengst blitt for liten. Kystvakta har dessuten meldt om behov for å utvide sin kai, og det vil man ta hensyn til.

Havna i byen er på ca 60 mål i areal. Her er kapasiteten sprengt og infrastrukturen er allerede nedslitt.

Et av poengene ved Kringelen er at man kan hente utsprengte steinmasser rett ved nyhavna, slik at man slipper transport.

En ny havn her vil også være skjermet fra byen og det er et lite antall mennesker som blir direkte berørt av utbyggingen.

Vesterålnytt gjør oppmerksom på at øverste bilde i denne saken er satt sammen redaksjonelt, der vi har felt inn øverste del som viser Sortlandbrua. Dette er gjort for å vise bedre hvordan den nye havna kan bli plassert.