Advokater i kraftsak

Sortland kommune får hjelp fra 3 advokater i Tromsø, for å sikre kontrollen over Vesterålskraft. Strid om aksjene kan ende med rettssak, da Lofotkraft krever å få flertallet.

Advokat Jill Haugstvedt fra Sigerfjord og dr.juris Ole-Martin Lund Andreassen i Sands advokatfirma (foto: Sands). 

Kampen er ikke over for styringen av Vesterålskraft. Sortland kjøpte 188 aksjer uten penger, og måtte overføre aksjene til sitt datterselskap Vesterålen Energi AS.

Aksjene kostet 134 millioner kroner, og Sortland fikk hånd om disse ved å hevde forkjøpsrett foran Lofotkraft.

Videresalget åpner for å kreve forkjøpsrett, mener Lofotkraft, mens Sortland hevder det er et unntak i aksjeloven for «nærstående».

Ordfører Karl-Erling Nordlund nekter å gi opplysninger om prosessen. Lokale media, som nettavisene VOL og Vesterålnytt, har gjentatte ganger bedt om innsyn.

Torsdag samles kommunestyret i Sortland og ordføreren har lovet å holde en orientering der om situasjonen.

Det er store beløp og verdier som behandles i «lukkede rom», men kommunen mener det er forretningsmessige grunner til å nekte innsyn.

Hvor saken står i skrivende stund er derfor helt umulig å si, ettersom all informasjon er sperret.

Lofotkraft har fått støtte for sitt syn hos professor dr. juris Tore Bråthen.

Sortland har på sin side hyret inn hjelp fra advokatfirmaet Sands i Tromsø, der tre advokater har deltatt i ulike deler av saken.

En av disse er Jill Haugstvedt fra Sigerfjord, som nå er senioradvokat hos Sands.

Hun jobber nettopp med transaksjoner, fusjoner og oppkjøp, samt generell selskapsrettslig og kontraktsrettslig rådgivning.

Hun er spesialisert innen «corporate» området med særlig vekt på salg av bedrifter, og har gjennomført større oppkjøp og prosesser både nasjonalt og internasjonalt.

Hun har også rådgivning i forbindelse med etablering og strukturering av virksomhet, aksjonæravtaler, aksjonærtvister, kontraktsforhandlinger og alminnelige kontraktsrettslige spørsmål.

Kontorbygget til Vesterålskraft er nylig pusset opp og har flere andre leietakere (arkivfoto).

Advokatfirma Sands har dessuten en «tungvekter» i dr.juris Ole-Martin Lund Andreassen. Han har spesialkompetanse innenfor selskapers kapitalforhold og aksjeeiertvister.

Lund Andreassen har en doktorgrad innenfor temaet «kreditorvern» og har i flere år hatt forelesninger i selskapsrett ved Universitetet i Tromsø.

Han har for en periode på 6 år vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett.

Den tredje advokaten som er inne i saken på Sortlands side er Bjørn-Ivar Bendiksen. Han er senioradvokat ved SANDS i Tromsø og har særlig kompetanse i selskapsrett.

En rekke brev og utredninger har gått mellom ordfører Karl-Erling Nordlund og advokatene i Tromsø.

Ingen av disse er det gitt innsyn i for media, til tross for flere purringer fra lokale nettaviser.

Også den foreløpige fakturaen er unntatt innsyn, men det vil trolig bli snakke om flere titusen kroner i honorar for Sands-advokatene.