Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Flyr videre i nord

Med unntak av ruten Lakselv-Tromsø, vinner Widerøe alle flyrutene i Nord-Norge fra 1. april 2022. Dette inkluderer rutene til og fra Vesterålen. Oppdraget gjelder for to år fremover.

Også fra Skagen har Widerøe nå vunnet avtale for to nye år (arkivfoto).

– Nord-Norge er på grunn av lange avstander en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart.

Til tross for at vi har hatt kort tid til å planlegge konkurransen og at pandemien skaper usikre tider, er vi glade for å få på plass nye avtaler for de neste to årene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet lyste 30. september 2021 ut ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Nord-Norge.

Flyselskap i alle EU/EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 14 ruteområder for perioden 1. april 2022 – 31. mars 2024.

Samferdselsdepartementet har mottatt to tilbud i konkurransen; fra DAT og Widerøe.

Widerøe var eneste tilbyder på mange av rutene og selskapet er derfor innstilt som operatør på disse.

DAT og Widerøe la begge inn tilbud på rutene fra Andenes til Tromsø og Bodø. Her kom Widerøe ut med laveste pris og vant disse.

For rutene ellers til og fra Lofoten og Vesterålen var det kun Widerøe som gav tilbud. Selskapet fikk dermed oppdragene her også.

Samferdselsdepartementet innstiller DAT som operatør av ruteområde Lakselv–Tromsø.

Samferdselsdepartementet har vurdert de innkomne tilbudene og gjennomført forhandlinger.

I tillegg har tilbudene blitt forelagt Luftfartstilsynet for vurdering av tilbydernes økonomi samt tekniske og operative forhold, og Avinor for en avklaring av eventuelle problemstillinger på lufthavnsiden.