500 millioner pr dag

Hver eneste dag blir det eksportert sjømat fra Norge for den nette sum av 500 millioner kroner. Det betyr at årets eksport kan komme til å passere 150 milliarder.

Mange fiskedisker verden over har norsk sjømat (foto: Sjømatrådet).

– Norsk sjømateksport opplevde en historisk vekst i oktober. Verdien på 15 milliarder kroner er ikke bare en solid rekord.

Det betyr at vi hver eneste dag i denne måneden eksporterte sjømat for i underkant av 500 millioner kroner.

Det er enorme tall og forteller hvor viktig denne næringen er for Norge, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 123,9 milliarder kroner. Det er 27,1 milliarder foran samme periode i fjor.

I oktober ble det eksportert norsk sjømat for 15,4 milliarder. Av dette utgjorde laks 10,5 milliarder.

Dette er tidenes høyeste verdi i en enkeltmåned og en økning på 3,3 milliarder kroner, eller 27 prosent, fra samme måned i fjor.

Eksportverdien i oktober var 727 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var september 2022.

– 25. oktober passerte vi eksportverdien for rekordåret 2021.

Da var verdien for hele året på 120,8 milliarder kroner.

Med en god utvikling i årets to siste måneder vil eksportverdien av norsk sjømat passere 150 milliarder kroner i 2022.

Det er imponerende og nær en tredobling på ti år, sier Chramer.

Så langt i år er det oppnådd rekordhøy eksportverdi for en rekke arter, som laks, torsk, ørret, sei, hyse og reker.

Det viktigste bidraget til verdiveksten er økt pris.

I tillegg øker eksportvolumet, den norske kronen svekkes, og vi har økt videreforedling av laks i Norge.

Christian Chramer understreker likevel at det ligger et dystert slør over den sterke veksten.

– Vi lever i en svært krevende og urolig tid, med høy matinflasjon og hard kamp om proteinene over hele verden.

Dette har ført til historisk høye priser for norsk sjømat. I tillegg bidrar en svakere norsk krone i oktober til å løfte eksportverdien.

Prisen i norske kroner blir høyere med en svakere norsk krone, forklarer Chramer.

Andre utfordrende faktorer er endringene i sjømatkonsumet og en strammere privatøkonomi i husholdningene i de store markedene.

– Fra flere land meldes det om en nedgang i hjemmekonsumet av sjømat, samtidig som restaurantmarkedet opplever krevende tider.

Forventninger om en betydelig svakere økonomisk utvikling kaster derfor en skygge over utsiktene framover, understreker Sjømatrådets administrerende direktør.