3 uker straff for vold

En mann fra Vesterålen er dømt til 21 dagers fengsel for vold mot sin egen hund. Mannen skal ha løftet opp hunden to ganger og kastet den hardt i bakken, samt sparket den etterpå.

Illustrasjonsfoto – avbildet hund er ikke lik den som er omtalt i saken!

Bakgrunn for dommen i Midtre Hålogaland tingrett er bilder og video fra et overvåkingskamera.

Bildene viser at mannen først løfter hunden opp i hoftehøyde og slenger den så ned i bakken.

Deretter løfter han hunden opp i skulderhøyde og kaster den ned med kraft, slik at den går rundt i luften.

Hunden forsøker så å reise seg, mens siktede da sparker den.

Skadepotensialet her var stort og dommerne mener det ren flaks at hunden ikke fikk skader.

Hunden ble undersøkt av veterinær etter denne episoden og da fant man ingen fysiske skader.

Tingretten mener at handlingene til siktede er langt over hva som er nødvendig for dressur.

Handlingens grovhet gjør det nødvendig av både individuell- og allmennpreventive hensyn å reagere med ubetinget fengsel.

Forsvarer har på vegne av siktede anført at det i denne saken vil være urimelig hvis siktede idømmes ubetinget fengsel.

Siktede har selv innrømmet forholdet og forsvarer peker på at en bot ville være passende.

Hunden det er snakk om er en jakthund på ca 17 kilo.

Eieren mener han kun ønsket å irettesette hunden og at han tidligere ikke har utøvd slik vold.

Hunden adlød ikke beskjed om å komme tilbake og grepene ble gjort for å få hunden til å lytte.

Eieren påpeker også at underlaget var som myr. Retten påpeker at han likevel ikke visste om det lå steiner her.

Strafferammen for å utøve vold mot dyr er bot eller fengsel inn til 1 år, eller begge deler (Dyrevelferdsloven § 37 og § 14).

Høyesterett har tidligere behandlet saker om dressur av hunder og hva som er akseptabelt.

Her tok man for seg bruk av strømhalsbånd og slo fast at dette ikke kan brukes for å hindre bjeffing.

En person ble dømt til 15 dagers fengsel for bruk av slikt halsbånd over litt tid.

Gulating lagmannsrett skal nå dessuten behandle anke fra en hundeeier i Bergen som nylig ble dømt til 120 dagers fengsel.

Også han ble fanget opp av overvåkingskamera, blant annet inne på et kjøpesenter.

Her behandlet han hunden sin svært hardhendt, for å få den til å ligge stille ved inngangsdøra til en butikk.

Eieren skal ellers ha slått hunden med hånden, rykket hardt i halsbåndet, trykket den i bakken, kløpet den i låret og vært aggressiv mot hunden.

Den strenge straffen her gjelder også at hunden ikke ble tatt med til veterinær omgående, etter en påkjørsel.

Hunden gikk derfor trolig med smerter i over en måned etter brudd i en fot.

Loven om dyrevelferd blir altså stadig oftere tatt i bruk når det oppdages hard dressur og mishandling av dyr.

De to omtalte sakene her er ikke endelig avgjort, ettersom de er åpne for ankebehandling i retten fortsatt.

Vesterålingen fikk altså 21 dagers fengsel, etter fratrekk for 4 dager på grunn av tilståelsen.

Politiet mente 15 dager ville være tilstrekkelig, men retten slår fast at her er den nødvendig med «avskrekkende straff» for å verne dyrene.

Har du kommentarer eller tips knyttet til denne eller andre slike saker, kan du sende epost til red@vny.no.