Aksjeflytting fullført

Prosessen med å sikre og finansiere aksjene i Vesterålskraft er nå endelig fullført for Sortland kommune. Og ingen flere protester er kommet fra medeier Lofotkraft på gjennomføringen.

Styreleder i Vesterålen Energi AS, Johnny Karlsen (arkivfoto VNY).

Rett før jul, den 22. desember 2023, svarte konsernsjef Arnt Winther i Lofotkraft AS et klart «ja» på siste runde i aksjeflytting i Vesterålskraft AS.

Dermed har Sortland kommune nå sikret sine 538 aksjer via datterselskapet Vesterålen Energi AS.

Med dette er en lang prosess endelig sluttført og alle er enige om at Sortland beholder og kan stemme for flertallet av aksjene i kraftselskapet.

Foreløpig er det kun tidligere banksjef Johnny Karlsen som utgjør hele styret i Vesterålen Energi AS.

Politikerne i Sortland vil imidlertid trolig oppnevne flere styremedlemmer, når man møtes til drøfting om dette på torsdag.

Uansett er det ordføreren i Sortland som bestemmer i selskapet.

Bakgrunnen for uroen som oppstod omkring disse aksjene, var altså at Øksnes og Bø solgte sine andeler i VK.

Lofotkraft ville gjerne overta hele VK og tilbød også Sortland en sum penger for dette.

Sortland forrige ordfører nølte litt med aksjekjøp fra Øksnes og Bø, men klarte så vidt å sikre et flertall.

Nå er resultatet endelig fastsatt, endog av Høyesterett, og Lofotkraft har ikke lagt inn flere protester på de siste justeringene.

Holmøy Maritime AS hadde opprinnelig lånt kommunen penger for å kjøpe 188 aksjer fra Bø.

Dette lånet skal nå være innfridd, med et banklån på vanlige vilkår hos Sparebanken 68 grader Nord.

For å stille sikkerhet for dette lånet, måtte kommunen flytte alle sine aksjer i VK over til Vesterålen Energi AS.

Dette ble altså gjort i en formell transaksjon før jul.

Aksjekapitalen i Vesterålen Energi AS er nå øket fra 30.000 kroner til 3 millioner.

Dette skjedde ved at kommunen godtok å øke pålydende på sine 3.000 aksjer i Vesterålen Energi AS.

Aksjeverdien for 350 VK-aksjer er 243.985.997 kroner, som altså nå flyttes.

I tillegg betaler kommunen inn 18,3 millioner kroner i rede penger, for å dekke påløpte renteutgifter.

Mesteparten av millionene skrives som «overkurs» og blir en verdi i datterselskapet.

Summen av økning av aksjekapital og overkurs utgjør nå totalt 262.285.997 kroner for Vesterålen Energi AS.

Dette betyr samtidig at kommunen selv altså ikke lenger har noen egne aksjer i Vesterålskraft AS.

Likevel kontrollerer man disse via Vesterålen Energi AS, som altså eies 100% av Sortland kommune.

Har du kommentarer eller tips omkring denne saken kan du sende epost til red@vny.no.