Ville spare, men ansatte ny direktør

Helse Nord ville kutte ved sykehusene i Lofoten og Narvik for å spare penger, men ansatte samtidig en ny viseadministrerende direktør med 2 millioner i lønn og mange ekstratillegg.

Marit Lind sin nye nestsjef er Ola Jøsendal i Helse Nord (foto: Helse Nord/Jorunn Busk/Helse Vest).

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at det ble kjent at Helse Nord får enda en ny toppleder, med svært god lønnsavtale.

Helse Nord har nå ikke mindre enn 20 direktører med særdeles gode betingelser.

Ola Jøsendal er nettopp ansatt og blir ny viseadministrerende direktør i Helse Nord med kontorsted Bodø.

– Jøsendal (63) blir en del av ledergruppen i helseforetaket, og fast stedfortreder for administrerende direktør, opplyser toppsjef Marit Lind.

Ifølge NRK Nordland får han 1,9 millioner kroner i fast årslønn.

Helse Nord dekker også pendlerreiser til Bodø.

Jøsendal bor like utenfor Bergen og vil neppe flytte permanent til Bodø.

Helse Nord vil derfor dekke leie av ei møblert leilighet eller hotellovernatting ved bruk av hotellavtale.

Helse Nord-sjefen selv, Marit Lind, har en årslønn på 2,3 millioner kroner.

Lønna til en vanlig sykepleier ligger til sammenlikning litt under 600.000 kroner.

Helseminister Ingvild Kjerkol som formelt er sjefen til alle i sykehusene, har selv ca 1,6 millioner i årslønn.l

Fylkesleder for sykepleierne, Gjertrud Krokaa, sier det er hårreisende at det ansettes en ny direktør nå i Helse Nord.

Det skjer bare få dager etter styremøtet der Marit Lind påpekte at man har en tyngre og større administrasjon enn Helse Sør-Øst.

Også sykepleierne i Troms og Finnmark har reagert på den nye toppsjefen.

– Ja, jeg reagerte på dette og ble provosert, sier nestleder Mari-Ann Benonisen i NSFs fylkeskontor til bladet Sykepleien.

Hun har snakket med kolleger i både Troms og Finnmark.

– Vi er alle mildt sagt forundret over denne ansettelsen, sier Benonisen.

En undersøkelse NRK har gjort tidligere viser at «Helse-Norge» nå har 333 ansatte med direktør-tittel.

Til sammenlikning er det bare 278 intensivplasser ved norske sykehus, forteller MN24.

HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen i Helse Nord forteller til NRK at antallet direktører ikke skal økes.

Når Ola Jøsendal er på plass er det meningen at stabsdirektøren skal fases ut.

Toppsjef Marit Lind er glad for å ha fått på plass en ny nestsjef.

– Han vil med sin faglige bakgrunn og lange erfaring ta med seg viktige perspektiver inn i den daglige driften vår.

Helse Nord har sammensatte og komplekse utfordringer.

Jøsendal bli en ressurs i en periode der vi fremover står i en krevende, men nødvendig omstilling.

Jeg er svært glad for at han har takket ja til stillingen, sier administrerende direktør Marit Lind.