Stor kontrakt til LNS

Equinor har tildelt LNS en kontrakt med verdi på 1,5 milliarder kroner for å bygge en strømtunnel til Melkøya. Det vil gi ca 200 årsverk. Hvor strømmen skal hentes, sies det ikke noe om.

Melkøya ved Hammerfest (foto: Wiki/Bjørnar Lunga).

Prosjektet med å elektrifisere Melkøya-anlegget for Equinor (Statoil) går fremover, selv om det ennå er usikkert hvor strømmen skal hentes fra.

LNS-gruppen (Leonhard Nilsen & Sønner as) er valgt som utførende for å bygge en tunnel ut til øya.

– Vi er både glade og stolte over å ha blitt tildelt kontrakten.

Dette viser at også nordnorske bedrifter kan hevde seg på de største og mest komplekse prosjektene.

Vi setter pris på at Equinor ser verdien av vår kompetanse og det som finnes i vår landsdel, sier konsernsjef i LNS, Frode Nilsen.

LNS skal stå for bygging av tunnel og landfall for strømkabelen som skal gå fra Hyggevatn til Melkøya i Hammerfest kommune.

Prosjektet inkluderer også sjøfylling og sprengning i dagen.

– Dette oppdraget passer LNS godt, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet.

Med dyktige samarbeidspartnere på laget skal vi sørge for å levere prosjektet på en trygg og god måte. sier administrerende direktør i LNS, Jonas Tetlie.

Skissen viser påtenkt tunnel til Melkøya (foto: Equinor).

LNS vil i dette prosjektet samarbeide med leverandører fra hele Nord-Norge, blant annet Viggo Eriksen AS, Alta Anlegg AS, Jaro AS og Ofoten Mek AS.

LNS har hovedkontor i Andøy, men kontrakten vil gi ringvirkninger i både Finnmark, Troms og Nordland.

– Vi er glade for å kunne tildele denne kontrakten til en nordnorsk bedrift.

LNS estimerer at om lag 70 prosent av verdiskapningen vil gå til Nord-Norge, noe som bidrar med om lag 200 årsverk.

For Equinor har det vært viktig at Snøhvit Future-prosjektet gir ringvirkninger i hele landsdelen, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Det vil si infrastruktur som gjør det mulig å sende strøm fra Statnetts transformatorstasjon på Hyggevatn til Hammerfest LNG på Melkøya.

LNS har spesialisert seg på tunneler og levert flere større prosjekter både i Norge og utlandet.

Det fysiske arbeidet vil starte opp når nødvendige godkjenninger/tillatelser foreligger.

– Det er første gang LNS jobber for Equinor.

De leverte det samlet sett beste tilbudet og vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med en ny leverandør i landsdelen.

LNS har også en rekke underleverandører, blant annet Viggo Eriksen i Hammerfest, Alta anlegg og Hörmann Norge i Tromsø, sier Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser i Equinor.

Totalt er det estimert at Snøhvit Future-prosjektet vil sysselsette om lag 1.700 årsverk i Nord-Norge i byggefasen.

Prosjektet forlenger levetiden for Hammerfest LNG forbi 2030 og sikrer dermed de totalt 900 årsverkene som er relatert til driften av anlegget i Nord-Norge.

Elektrifisering av gassanlegget på Melkøya vil legge beslag på mer enn 400 megawatt, eller 3,6 terawattimer (TWh) strøm i året.

Det er omtrent like mye som hele Finnmark bruker i dag.

Planer om flere nye store vindkraftverk i Finnmark er uavklarte og har vakt betydelig motstand lokalt.

Ved å elektrifisere Melkøya-anlegget kan man redusere utslippene her med 850.000 tonn CO2 årlig.